Badania czynnościowe płuc. 30-letnia kobieta z marskością płuca

14.12.2022
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • POChP a astma - podobieństwa i różnice
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Kaszel
  • Astma zawodowa
  • Badania w kierunku niedoboru alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Zaostrzenia POChP