Badania czynnościowe płuc. 30-letnia kobieta z marskością płuca

14.12.2022
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Badanie snu
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Spirometria
  • Niedożywienie u chorych na POChP
  • Badania w kierunku niedoboru alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP
  • Gruźlica
  • Osteoporoza u chorych na POChP
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Dynamiczne rozdęcie płuc
  • POChP u osób niepalących