Rozpoznawanie astmy u dorosłych - podsumowanie wytycznych ERS 2022.
Cz. 1. Wprowadzenie, spirometria i PEF

13.04.2023
Na podstawie: R. Louis, I. Satia, I. Ojanguren, F. Schleich, M. Bonini, T. Tonia, D. Rigau, A. Ten Brinke, R. Buhl, S. Loukides, J.W.H. Kocks, L.P. Boulet, A. Bourdin, C. Coleman, K. Needham, M. Thomas, M. Idzko, A. Papi, C. Porsbjerg, D. Schuermans, J.B. Soriano, O.S. Usmani: European Respiratory Society guidelines for the diagnosis of asthma in adults
dr hab. n med. Filip Mejza, Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
European Respiratory Journal, 2022; doi: 10.1183/13993003.01585-2021

Wybrane treści dla pacjenta
  • Kaszel u dziecka – rodzaje, przyczyny, jak pomóc dziecku?
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEF)
  • POChP a astma - podobieństwa i różnice
  • Kaszel astmatyczny – jak poznać, że przyczyną kaszlu jest astma?
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma

Spirometria - gdzie zrobić badanie