Biorcy HSCT objęci obowiązkowymi i bezpłatnymi szczepieniami przeciwko wybranym chorobom

30.10.2023
Małgorzata Ściubisz

Pod koniec września br. wprowadzono istotne zmiany w polskim programie Szczepień Ochronnych (PSO) na 2023 rok (p. Ważne zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2023 rok). Nowy PSO przewiduje również rozszerzenie obowiązku szczepienia przeciwko niektórym chorobom zakaźnym na wybrane grupy pacjentów z niedoborami odporności. Zmianę tę oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z nowym Programem Szczepień Ochronnych na 2023 roka:

  • obowiązkowym szczepieniem przeciwko: błonicy, tężcowi i krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, odrze, śwince, różyczce, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
  • objęto następujące grupy pacjentów: przed lub po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT), narządów miąższowych oraz anatomiczną lub czynnościową asplenią.

Z informacji otrzymanych przez „Medycynę Praktyczną – Szczepienia” od Ministerstwa Zdrowia wynika, że szczepionki do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u pacjentów z wymienionych wyżej grup są bezpłatne i dostępne za pośrednictwem stacji sanitarno-epidemiologicznych (tak jak w przypadku innych szczepień obowiązkowych). Szczepienia te są obowiązkowe i bezpłatne niezależnie od wieku pacjenta, wykonywane są zgodnie ze schematem ustalonym indywidualnie przez lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjne (wykluczenie przeciwwskazań do szczepienia). Szczepień nie wykonuje się, jeżeli lekarz nie stwierdza wskazań lub wykonanie szczepienia nie jest możliwe z uwagi na proces leczenia.

a Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2023 poz. 2077) oraz częścią B. „Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi” Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023 poz. 87).

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań