Aktualizacja zaleceń CDC dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 (stan na 27.09.2021 r.)

30.09.2021
Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ (dostęp: 30.09.2021)

Opracowała Małgorzata Ściubisz

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały kolejną aktualizację tymczasowych zaleceń dotyczących stosowania szczepionek przeciwko COVID-19. W nowej wersji dokumentu uwzględniono m.in. zmianą warunków pozwolenia na tzw. użycie w sytuacji wyjątkowej szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Najważniejsze zmiany w nowej wersji dokumentu:

Dodano zalecenia dotyczące podawania dawki przypominającej szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech) po ukończeniu pełnego schematu podstawowego z użyciem tego preparatu.

Dawkę przypominającą szczepionki Comirnaty należy podać ≥6 miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego:

  • osobom w wieku ≥65 lat,
  • pensjonariuszom placówek opieki przewlekłej w wieku ≥18 lat,
  • osobom w wieku 50–64 lat z przewlekłymi chorobami współistniejącymi.

Dawkę przypominającą szczepionki Comirnaty można podać ≥6 miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego (na podstawie oceny indywidualnego bilansu korzyści i ryzyka):

  • osobom w wieku 18–49 lat z przewlekłymi chorobami współistniejącymi,
  • osobom w wieku 18–64 lat narażonym na zwiększoną ekspozycję na SARS-CoV-2 w miejscu pracy lub placówkach zamkniętych innych niż placówki opieki przewlekłej.

Wielkość dawki przypominającej i droga podania jest taka sama jak w przypadku dawek szczepienia podstawowego, tzn. 0,3 ml podawane domięśniowo. Dawkę przypominającą należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy po ukończeniu pełnego 2-dawkowego schematu podstawowego. Ponieważ odporność zmniejsza się stopniowo wraz z upływem czasu, dawkę przypominającą można podać po upływie >6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu podstawowego.

Aktualnie dostępne dane dotyczące podawania szczepionki Comirnaty jako dawki przypominającej po szczepieniu podstawowym preparatem Spikevax (Moderna) lub Janssen/Johnson&Johnson są niewystarczające do wydania takiego zalecenia. Dane dotyczące wpływu dawki przypominającej na ryzyko transmisji SARS-CoV-2 są aktualnie niewystarczające. W związku z tym, w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia SARS-CoV-2 na innych, osoby, które otrzymały dawkę przypominającą, powinny przestrzegać tych samych zasad rygoru sanitarnego co osoby w pełni zaszczepione (p. „Podawanie dawki przypominającej szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech) po ukończeniu pełnego schematu podstawowego z użyciem tego preparatu”).

Pełna treść zaktualizowanych zaleceń dostępna jest tutaj: Stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasowe zalecenia Centers for Disease Control and Prevention (stan na 27 września 2021 r.)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań