Jakie szczepionki można podać podczas jednej wizyty razem ze szczepionkami przeciwko pneumokokom?

Data utworzenia:  24.04.2017
Aktualizacja: 10.04.2019
dr n. med. Hanna Czajka
Poradnia Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skróty: ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego, DTPa – bezkomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, DTPw – całokomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, Hib – Haemophilus influenzae typu b, IPV – inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis, MenC – meningokoki grupy C, PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-10 – 10-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Jakie szczepionki można podać podczas jednej wizyty razem ze szczepionkami przeciwko pneumokokom? Czy należy się opierać tylko na ChPL? Czy można je podać w tej samej okolicy anatomicznej?

Zgodnie z rejestracją PCV-10 można podawać jednocześnie z nieskojarzonymi lub skojarzonymi szczepionkami, czyli DTPa-HBV-IPV-Hib, DTPw-HBV-Hib, DTPa-HBV-IPV-Hib, DTPw, przeciwko odrze, śwince, różyczce (MMR), przeciwko ospie wietrznej, Men-C, meningokokom grupy A, C, W135, Y (skoniugowaną z toksoidem tężcowym [TT]) oraz z doustną szczepionką przeciw rotawirusom.

Natomiast PCV-13 można podać podczas tej samej wizyty razem z nieskojarzonymi i skojarzonymi szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPw lub DTPa) oraz przeciwko Hib, IPV, WZW typu B, Men-C, MMR, ospie wietrznej i rotawirusom. Dodatkowo dzieciom w 2. roku życia PCV-13 można podać na jednej wizycie z 4-walentną szczepionką przeciwko meningokokom (skoniugowaną z TT). Osoby w wieku 50 lat i starsze wraz z PCV-13 można równocześnie szczepić przeciw grypie szczepionkami inaktywowanymi trój- i czterowalentnymi.

ChPL jest podstawowym dokumentem rejestracyjnym leku zarówno w zakresie prawnym, jak i naukowym z uwagi na informacje i dane zebrane podczas badań klinicznych szczepionki. ChPL są często uzupełniane, dlatego należy pamiętać, aby stale aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie. Także polski PSO często odsyła do ChPL w przypadku wątpliwości.

U dzieci <1. roku życia szczepionki podaje się w przednioboczną część uda, w związku z czym osoba wykonująca szczepienia musi je podać w dwóch wstrzyknięciach w odpowiedniej okolicy każdego uda. Odległość pomiędzy miejscami poszczególnych wstrzyknięć powinna wynosić co najmniej 2 cm. Szczepionki związane z większym ryzykiem miejscowego odczynu (DTP, PCV) należy podać w różne uda. W pierwszej kolejności należy podać szczepionki mniej bolesne. Zgodnie z tą zasadą PCV podaje się w ostatniej kolejności.

Piśmiennictwo:

1. Vaccine administration. W: Hamborsky J., Kroger A., Wolfe S. (red.): Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine preventable diseases. Wyd. 13. Washington D.C., Public Health Foundation, 2015: 98
2. Kimberlin D.W., Brady M.T., Jackson M.A. i wsp.: Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases. Wyd. 31., AAP, 2018
3. Charakterystyka produktu leczniczego: Synflorix, Prevenar 13
Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań