Czy należy podać dodatkowe dawki szczepionki przeciwko pneumokokom dziecku bez śledziony?

Data utworzenia:  16.03.2017
Aktualizacja: 09.04.2019
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Po usunięciu śledziony 3 lata temu aktualnie 13-letnie dziecko otrzymało PPSV-23. Czy należy je zaszczepić szczepionką skoniugowaną czy tylko powtórzyć dawkę PPSV-23 po 5 latach?

Skróty: PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PPSV-23 – 23-walentna polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom

Szczepienie przeciwko S. pneumoniae dzieci po usunięciu śledziony lub z czynnościowym brakiem śledziony należy rozpocząć od podania PCV. Jeżeli jednak pacjent otrzymał już szczepionkę polisacharydową jako pierwszą, po upływie co najmniej 8 tygodni należy mu także podać PCV. Drugą dawkę PPSV-23 można podać 5 lat po pierwszej dawce, jednak nie wcześniej niż 8 tygodni po PCV. PPSV-23 nie jest obecnie dostępna w Polsce (p. pyt. Czy u dzieci >2. roku życia można stosować szczepionki polisacharydowe przeciwko pneumokokom? – przyp. red.).

W związku z powyższym u opisanego pacjenta, który 3 lata temu otrzymał PPSV-23, istnieje wskazanie do podania PCV-13 (można ją stosować także u pacjentów po ukończeniu 5. rż.).

Piśmiennictwo:

1. Use of 13 valent pneumococcal conjugate vaccine and 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine among children aged 6–18 years with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2013; 62: 521–524
2. Use of 13 valent pneumococcal conjugate vaccine and 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Prac-tices (ACIP). MMWR, 2012; 61: 816–819
3. Lode H., van der Linden M., Linnhof A. i wsp.: Antibody response to PCV-13 vaccination after previous vaccination with PPV23 in older adults. Poster. Controversies in Vaccination in Adults (CoVAC). Berlin, 27–30 stycznia 2011 r.
4. www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/index.html
5. Rubin L.G., Levin M.J., Ljungman P. i wsp.: 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for vaccination of the immunocompromised host. Clin. Infect. Dis., 2014; 58: e44–e100 (p. Med. Prakt. Szczepienia 1/2014, s. 38–50, oraz 2/2014, s. 35–51 – przyp. red.)
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań