Umiarkowana skuteczność tegorocznej szczepionki przeciwko grypie w Europie

28.02.2019
Interim 2018/19 influenza vaccine effectiveness: six European studies, October 2018 to January 2019
Kissling E. i wsp. European IVE group
Euro. Surveill. 2019; 24: pii=1900121. doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121

Opracowała Małgorzata Ściubisz, Redaktor serwisu „Szczepienia”

W większości krajów w Europie sezon epidemiczny grypy 2018/2019 rozpoczął się później niż w poprzednich latach. Aktualny sezon zdominowały zachorowania wywołane przez wirus grypy typu A, głównie podtyp H1N1pdm2009, choć w niektórych krajach obserwuje się jednoczesne krążenie obu podtypów wirusa, tj. H1N1pdm2009 oraz H3N2. Zachorowania wywołane przez wirus grypy typu B stanowią znikomy odsetek.

W jednym z ostatnich numerów czasopisma „Eurosurveillance” opublikowano wyniki analiz dotychczasowej skuteczności aktualnej szczepionki przeciwko grypie sezonowej w zapobieganiu zachorowaniom wywołanym przez wirus grypy typu A: wieloośrodkowego badania kliniczno-kontrolnego typu test-negative design, w którym wykorzystano dane pochodzące z 9 krajów europejskich (Chorwacji, Francji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji) należących do Influenza Monitoring Vaccine Effectiveness (I-MOVE) oraz m.in. dwóch osobnych badań kliniczno-kontrolnych typu test-negative design przeprowadzonych w Danii oraz Wielkiej Brytanii. Ocenę efektywności szczepionki przeprowadzono na poziomie podstawowej i szpitalnej opieki zdrowotnej.

W krajach I-MOVE w okresie od października 2018 roku do stycznia 2019 roku zidentyfikowano łącznie 2079 osób, które zgłosiły się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu objawów choroby grypopodobnej. Grupę przypadków utworzyło 478 osób (7% szczepionych), u których metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) potwierdzono obecność wirusa grypy typu A, a grupę kontrolną 1601 osób (10% szczepionych), u których grypę wykluczono. Skuteczność rzeczywistą aktualnej szczepionki przeciwko grypie sezonowej w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą porady lekarskiej oszacowano w całej badanej populacji na 43% (95% CI: 6-65), a w zapobieganiu zachorowaniom wywołanym przez wirusa grypy A/H1N1pdm2009 na 71% (95% CI: 38–86). Analizy przeprowadzone w Danii oraz Wielkiej Brytanii wskazują, że dotychczasowa skuteczność aktualnej szczepionki przeciwko grypie sezonowej w zapobieganiu zachorowaniom wymagającym porady lekarskiej wyniosła odpowiednio 38% (95% CI: 29–46) oraz 43% (95% CI: 3–67), a w zapobieganiu zachorowaniom wywołanym przez wirusa grypy typu A/H1N1pdm2009 odpowiednio 55% (95% CI: 41–65) oraz 57% (95 CI: 20–77).

Skuteczność rzeczywistą aktualnej szczepionki przeciwko grypie sezonowej w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji w krajach I-MOVE oceniono dla populacji w wieku ≥65 lat. Zidentyfikowano 298 osób hospitalizowanych z powodu zakażenia dróg oddechowych o ciężkim przebiegu. Grupę przypadków utworzyło 67 osób (30% szczepionych), u których metodą RT-PCR potwierdzono obecność wirusa grypy typu A, a grupę kontrolną 231 osób (62% szczepionych), u których grypę wykluczono. Oszacowano, że dotychczasowa skuteczność rzeczywista szczepionki w zapobieganiu grypie o ciężkim przebiegu, wymagającej hospitalizacji wyniosła 38% (95% CI: od -12 do 65), a w zapobieganiu zachorowaniom wywołanym przez wirus grypy A/H1N1pdm2009 wyniosła 29% (95% CI: od -75 do 71), jednak wyniki te nie były statystycznie istotne. Analiza przeprowadzona w Danii wskazuje, że dotychczasowa skuteczność szczepionki przeciwko grypie w zapobieganiu zachorowaniom na grypę o ciężkim przebiegu, wymagającą hospitalizacji ogółem wyniosła 38% (95% CI: 24–49), a u osób w wieku 18–64 lat oraz ≥65 lat odpowiednio 39% (95% CI: 14–57) oraz 34% (95% CI: 16–48).

Autorzy badania zaznaczają, że z uwagi na to, że aktualny sezon epidemiczny grypy rozpoczął się później niż w poprzednich latach, badania przeprowadzono na względnie małej populacji, co przełożyło się na małą precyzję oszacowania dotychczasowej skuteczności szczepionki przeciwko grypie w Europie. Uzyskane wyniki należy potwierdzić w analizach już po zakończeniu sezonu epidemicznego grypy.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań