Co wiadomo o skuteczności rzeczywistej szczepionki przeciwko COVID-19 Nuvaxovid?

04.12.2023
Estimated effectiveness of a primary cycle of protein recombinant vaccine NVX-CoV2373 against COVID-19
Mateo-Urdiales A., Sacco C., Petrone D. i wsp.
JAMA Netw. Open, 2023; 6 (10): e2336854. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.36854

Opracowała Małgorzata Ściubisz

W badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych przeprowadzonym we Włoszech oceniono skuteczność rzeczywistą rekombinowanej, podjednostkowej szczepionki przeciwko COVID-19 Nuvaxovid (firmy Novavax) w okresie dominacji wariantu Omikron SARS-CoV-2. W analizie wykorzystano dane z oficjalnych, krajowych rejestrów szczepień i zachorowań na COVID-19.

Populację badania utworzyło 20 903 dorosłych (51,6% kobiet) w wieku ≥18 lat (mediana: 52 lata) bez czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 (98,5%), którzy w okresie od 28 lutego 2022 roku do 4 września 2022 roku otrzymali podstawowy schemat szczepienia (2 dawki w dostępie ≥3 tyg.) z użyciem preparatu Nuvaxovid (zawierającego białko S wariantu oryginalnego wirusa). Kryteria wykluczające obejmowały: zakażenie SARS-CoV-2, ukończenie schematu szczepienia z użyciem innego typu preparatu (schemat mieszany/heterologiczny). Uczestników obserwowano od momentu podania pierwszej dawki szczepionki do rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2, podania trzeciej dawki szczepionki (przypominającej) lub momentu, w którym dana osoba kwalifikowała się do szczepienia przypominającego (tzn. do 120 dni po zakończeniu schematu podstawowego) lub zakończenia obserwacji (wrzesień 2022 r.). Skuteczność szczepionki oszacowano porównując częstość zakażeń SARS-CoV-2 (dodatni wynik badania RT-PCR lub testu antygenowego) lub objawowej COVID-19 potwierdzonej laboratoryjnie w okresie 3–10 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki i w okresie ≥15 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki. Mediana okresu obserwacji wyniosła 156 dni (ok. 5,2 mies.).

Wykazano, że w okresie dominacji wariantu Omikron 2 dawki szczepionki Nuvaxovid podane w ramach schematu podstawowego zmniejszyły ryzyko zachorowania na objawową COVID-19 o 50% (95% CI: 40–58), a zakażenia SARS-CoV-2 o 31% (95% CI: 22–39). Częściową ochronę zapewniała również 1 dawka szczepionki – jej skuteczność wyniosła odpowiednio 23% (95% CI: 13–33) i 31% (95% CI: 16–44). Zaobserwowano, że skuteczność szczepionki w zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2 zmniejszała się wraz z upływem czasu i wyniosła 39% (95% CI: 29–48) w okresie do 60 dni po szczepieniu oraz 28% (95% CI: 17–37) w okresie 90–120 dni po szczepieniu. W zapobieganiu objawowej COVID-19 skuteczność szczepionki utrzymywała się przez cały okres obserwacji i wyniosła 53% (95% CI: 40–63) w okresie do 60 dni po szczepieniu i 55% (95% CI: 43– 64) w okresie 90–120 dni po szczepieniu.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w okresie dominacji wariantu Omikron 2 dawki szczepionki przeciwko COVID-19 Nuvaxovid istotnie zmniejszyły ryzyko objawowej COVID-19, a ochrona poszczepienna utrzymywała się przez cały okres obserwacji.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań