Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Neurologia dziecięca

 • Postępy w neurologii dziecięcej w latach 2015–2016

  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w latach 2015–2016 w zakresie neurologii dziecięcej, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. bólu głowy, padaczki, stwardnienia rozsianego, zaburzeń neurometabolicznych oraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków.

 • Postępy w neurologii dziecięcej w 2011 roku

  Na podstawie przeglądu opublikowanego piśmiennictwa nie wykazano znaczących różnic w skuteczności poszczególnych leków w doraźnym łagodzeniu migrenowego bólu głowy.

 • Postępy w genetyce w 2010 roku

  Artykuł opisuje nowe osiągnięcia genetyki. Pozwalają one między innymi na precyzyjniejsze poznanie podłoża zespołu Angelmana i Retta, czy uwarunkowanych genetycznie raków sutka i jajnika. Umożliwiają także badania nad terapią różnych chorób, takich jak niedobory odporności, mukowiscydoza i wrodzona łamliwość kości.

 • Postępy w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu w 2009 roku

  W 2009 roku opublikowano ciekawe prace dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders – ASD), do których należy autyzm, zespół Aspergera i nieswoiste całościowe zaburzenia rozwojowe.

 • Postępy w neurologii dziecięcej w 2009 roku

  w 2009 roku należy rozpocząć od nowości w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwojowych. W minionym roku w rutynowej opiece perinatalnej zaczęto używać inkubatorów pozwalających na wykonywanie rezonansu magnetycznego (MR).

 • Postępy w neurologii dziecięcej w 2007 roku

  Stwardnienie rozsiane u dzieci postępuje wolniej, dlatego do ciężkiej niepełnosprawności dochodzi u nich po dłuższym czasie.
  Interferon beta jest skuteczny w leczeniu stwardnienia rozsianego dzieci (niezależnie od wieku), szczególnie jeśli jest podany po pierwszym rzucie choroby.
  Ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane jest większe u dzieci, których rodzice palą tytoń, natomiast nie zwiększa się po szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
  W andrenoleukodystrofii przeszczepienie szpiku wykonane we wczesnej fazie choroby skutecznie wydłuża przeżycie dzieci.
  Nadmierna ekspresja białek MDR wiąże się z lekoopornością padaczki.
  Wystąpienie zespołu Westa w 1. roku życia u dzieci ze stwardnieniem guzowatym powoduje regres rozwoju psychoruchowego u 82% chorych.

 • Postępy w neurologii dziecięcej w 2005 roku

  Wybrane główne punkty
  W diagnostyce i leczeniu padaczki coraz częściej musimy uwzględniać czynniki genetyczne i molekularne. Mutacje genów białek receptorów potasowych, sodowych, chlorkowych i wapniowych przyciągają szczególną uwagę badaczy i jak dowiedziono odgrywają istotną rolę w epileptogenezie.
  Dieta ketogenna jest coraz częściej stosowana w leczeniu padaczki, nawet u najmłodszych dzieci oraz w niektórych zespołach metabolicznych (niedobór GLUT-1, niedobór dehydrogenazy pirogronianowej). U chorych dotychczas nieleczonych coraz częściej jest stosowana jako leczenie pierwszego wyboru.
  Wykazano korzystne działanie aminoglikozydów w leczeniu DMD, które objawia się wytworzeniem ekspresji dystrofiny w hodowlach fibroblastów. Stwarza to pewne możliwości terapeutyczne, jednak ograniczone do grupy 5-13% chorych z mutacją typu nonsense.

 • Postępy w neurologii dziecięcej w 2004 roku

  • Dzięki wprowadzaniu nowych metod neurochirurgicznych (związanych głównie z poprawą precyzji zabiegów - ograniczenie rozległości zabiegów związane ze zmniejszeniem "korytarza" dostępowego i mniejszym uszkodzeniem tkanek sąsiadujących) zwiększa się znaczenie tej metody leczenia w różnych chorobach układu nerwowego. Poprawiono między innymi skuteczność leczenia porażeń splotu barkowego, gdyż dzięki dokładniejszej diagnostyce wykazano, że za ich przetrwałe objawy mogą być odpowiedzialne blizny lub nerwiaki.
  • Dużym problemem w neurologii dziecięcej jest padaczka oporna na leczenie. (...) Skuteczne mogą być takie metody leczenia, jak stymulacja nerwu błędnego, lewetiracetam i dieta ketogenna. W różnych badaniach poddano ocenie skuteczność nowych leków przeciwpadaczkowych i podano swoiste wskazania do ich stosowania.
  • Coraz częściej pisze się o stwardnieniu rozsianym u dzieci, głównie o odmiennym przebiegu klinicznym oraz o nowych sposobach leczenia.

 • Neurologia dziecięca - postępy w pediatrii w roku 2002

  Autor omówił m.in.: neurologiczne następstwa zespołu wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania (hipoplazji wewnątrzmacicznej); rolę nowoczesnych metod obrazowania w neurologii dziecięcej (pozytronowa tomografia emisyjna, czynnościowy rezonans magnetyczny); genetyczne podłoże niektórych chorób układu nerwowego (stwardnienia guzowatego, ciężkiej mioklonicznej padaczki niemowląt); nowe leki i metody leczenia padaczki u dzieci (stripentol i stymulacja nerwu błędnego); leczenie rdzeniaków móżdżku; wybrane zagadnienia neurologii rozwojowej (wpływ diety ubogotłuszczowej na rozwój neurologiczny, skutki neurologiczne stosowania deksametazonu u wcześniaków, późne następstwa wcześniactwa).

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Wróci problem czasu pracy lekarzy?
  Czy Ministerstwo Zdrowia rzeczywiście rozważa rozciągnięcie klauzuli opt-out na wszystkie aktywności zawodowe lekarzy? Czy wypowiadając klauzulę w szpitalu lekarz pozbawi się jednocześnie możliwości pracy w innych placówkach, nawet prywatnych?
 • Czas się kończy
  Kiedy minister przekaże projekt do konsultacji publicznych, okaże się, czy nas znów oszukano, czy może jednak MZ wyciągnie wnioski z poprzednich błędów i odkupi winy – mówi Jarosław Biliński z NRL.
 • Druga taśma i notatka
  Dwa dni po tym, jak zastępca dyrektora szpitala im. Biziela groził związkowcowi zwolnieniem z pracy i problemami z ukończeniem rezydentury, odbyło się ich kolejne spotkanie. W środę późnym popołudniem szpital opublikował trwające niemal godzinę nagranie. Co z niego wynika?