Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Anestezjologia i intensywna terapia

 • Intensywna terapia - postępy 2017/2018

  Przeczytaj co się zmieniło w intensywnej terapii w 2017 r.

 • Intensywna terapia – postępy 2016/2017

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 • Zaburzenia rytmu serca - postępy 2015/2016

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące migotania przedsionków i innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu serca, nagłej śmierci sercowej, elektrostymulacji serca i stymulatora bezprzewodowego.

 • Intensywna terapia - postępy 2015/2016 (cz. II)

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące niewydolności oddechowej, cewnikowania naczyń, płynoterapii i ostrego uszkodzenia nerek, żywienia ciężko chorych, szpitalnych zespołów szybkiego reagowania, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opieki poresuscytacyjnej, monitorowania hemodynamicznego, leczenia przeciwdrobnoustrojowego i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc.

 • Najnowsze tendencje w leczeniu żywieniowym

  W Polsce jak dotąd nie opracowano standardów żywienia chorych w szpitalach (chociaż od lat są dostępne standardy żywienia żołnierzy i więźniów), a żywienie jest traktowane przez administrację ośrodków ochrony zdrowia jako usługa „hotelowa”, a nie element leczenia.

 • Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

 • Leczenie żywieniowe - postępy 2014

  Prof. Bruno Szczygieł omawia najważniejsze kwestie, które zostały poruszone podczas kongresu ESPEN: żywienie chorych na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM-ie), żywienie w geriatrii, żywienie chorych na nowotwory, niedożywienie – rozpoznanie, żywienie poza- i dojelitowe w domu i żywienie w przypadku choroby Alzheimera.

 • Intensywna terapia – postępy 2014/2015

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia dotyczące zakażeń na oddziale intensywnej terapii, postępowania w ciężkiej sepsie i ostrej niewydolności oddechowej, leczenia płynami i składnikami krwi, żywienia ciężko chorych, pozaustrojowych technik oczyszczania krwi oraz zalecenia dotyczące wstrząsu i monitorowania hemodynamicznego, intensywnej terapii w chorobach układu nerwowego i śpiączce po resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozaustrojowej wymiany gazowej i postępowania u kresu życia.

 • Intensywna terapia – postępy 2013

  Omówienie najważniejszych doniesień dotyczących zagadnień intensywnej terapii oraz wytycznych praktyki klinicznej dotyczących bólu, pobudzenia i majaczenia, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, aferezy leczniczej, leczenia płynami i zapobiegania rozwojowi oporności na antybiotyki.

 • Zapobieganie zakażeniom chirurgicznym i ich leczenie – postępy 2012

  W roku 2012 opublikowano zauważalną liczbę doniesień dotyczących jednostki chorobowej najczęściej rozpoznawanej w chirurgicznych izbach przyjęć, czyli ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR).

 • Leczenie żywieniowe – postępy 2012

  W roku 2012 najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie leczenia żywieniowego był 34. kongres European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), który odbył się w dniach 8–11 września w Barcelonie.

 • Intensywna terapia - postępy 2012

  Autorzy omawiają najważniejsze publikacje w 2012 roku dotyczące różnych interwencji terapeutycznych stosowanych w intensywnej terapii.

 • Intensywna terapia – postępy 2011

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące następujących zagadnień: ostrej niewydolności oddechowej, sepsy, urazów, płynoterapii, monitorowania, żywienia, etyki oraz organizacji oddziałów intensywnej terapii.

 • Wady serca – postępy 2011

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: kobiet ciężarnych z wadą serca, oceny ryzyka leczenia operacyjnego/interwencyjnego u chorego z zastawkową wadą serca oraz diagnostyki i leczenia zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, wrodzonych wad serca, a także przekazywania chorych z wrodzoną wadą serca z opieki pediatrycznej do systemu kardiologii dorosłych.

 • Anestezjologia i intensywna terapia – postępy 2009

  Autor omawia wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii, zakażeń na oddziałach intensywnej terapii, kontroli glikemii u ciężko chorych, stosowania glikokortykosteroidów we wstrząsie septycznym, wentylacji mechanicznej i grypowego zapalenia płuc.

 • Anestezjologia i intensywna terapia – postępy 2008

  Autor przedstawia wybrane nowości w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, dotyczące takich zagadnień jak: znieczulenie i zabiegi operacyjne u chorych ze stentami w tętnicach wieńcowych, znieczulenie u osób z obturacyjnym bezdechem sennym, stosowanie beta-blokerów w okresie okołooperacyjnym, ból pooperacyjny, sepsa, wentylacja mechaniczna, ostra niewydolność nerek i resuscytacja.

 • Anestezjologia i intensywna terapia – postępy 2007

  Autor przedstawia wybrane doniesienia z 2007 r. dotyczące m.in.: 1) bezpieczeństwa znieczuleń, 2) stosowania erytropoetyny w intensywnej terapii, 3) pobrania materiału do badań mikrobiologicznych z dróg oddechowych u chorych z zapaleniem płuc wentylowanych mechanicznie, 4) stosowania metyloprednizolonu przed ekstubacją w celu zapobiegania obrzękowi krtani, 5) zapobiegania odcewnikowym zakażeniom krwi na oddziałach intensywnej terapii.

 • Anestezjologia i intensywna terapia – postępy 2006

  Główne punkty

  • Rutynowe stosowanie glikokortykosteroidów w późnej fazie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) nie ma uzasadnienia klinicznego, a nawet może być szkodliwe.
  • Oszczędne stosowanie płynów podczas leczenia ARDS jest strategią korzystną i bezpieczną.
  • Wielkość dodatniego ciśnienia końcowowydechowego powinna być indywidualnie dobierana u chorych z ARDS.
  • Czas od wystąpienia wstrząsu septycznego do zastosowania antybiotyku jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o przeżyciu.

 • Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2005 roku

  • Farmakologiczna blokada receptorów ß-adrenergicznych w okresie okołooperacyjnym jest korzystna u pacjentów obciążonych dużym ryzykiem sercowym, ale nie u pacjentów bez takiego ryzyka.
  • Opublikowano nowe wytyczne dotyczące postępowania resuscytacyjnego oraz leczenia szpitalnego zapalenia płuc, a także zalecenia dotyczące definicji zakażeń na OIT, zastosowania inhalacji tlenku azotu u dorosłych i zastosowania nowego wskaźnika ryzyka ciężko chorych.
  • Nie powinno się rutynowo stosować glikokortykosteroidów w urazach głowy.
  • Przestrzeganie określonych modułów terapeutycznych w trakcie leczenia ciężkiej sepsy powodowało zmniejszenie śmiertelności szpitalnej.

24 artykuły - strona 1 z 2

UWAGA!

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Powrót do wypowiadania opt-outów
  OZZL, Porozumienie Rezydentów OZZL i samorząd lekarski zgodnie wzywają lekarzy do ograniczenia czasu pracy i wypowiadania klauzuli opt-out. Już w tej chwili, żeby skutki byy widoczne w październiku.
 • Szantaż, mobbing, poniżanie
  To część nagannych zachowań, z którymi w swojej pracy spotykają się lekarze. Ich sprawcami są przełożeni lub osoby mające z innego tytułu wyższą pozycję zawodową. Bardzo często – również lekarze. OZZL chce powstania specjalnej grupy, która zajmie się „karygodnymi relacjami w środowisku lekarskim”.
 • Za błąd medyczny bezwzględne więzienie?
  Procedowana właśnie w parlamencie zmiana Kodeksu karnego dotyczy również lekarzy. Chodzi o art. 155, czyli czyny zakwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci.