Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Kardiochirurgia

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2017/2018

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu serca, elektrostymulacji serca oraz omdleń.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2017

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące stabilnej choroby wieńcowej.

 • Niewydolność serca – postępy 2015

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące niewydolności serca (NS), w tym: wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na występowanie NS, nowatorskich technik w terapii NS, leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u chorych z NS, nowych metod leczenia NS z upośledzoną funkcją skurczową, wpływu depresji na rokowanie u chorych z NS, skuteczności terapii resynchronizującej u chorych z NS i otyłością lub przewlekłą chorobą nerek, roli telemonitoringu w NS oraz nowości na temat NS z zachowaną funkcją skurczową.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2015

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych (OZW), w tym nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz publikacje na temat takich zagadnień jak: celowość aspiracji skrzepliny podczas przezskórnych interwencji wieńcowych, zakres rewaskularyzacji w OZW bez uniesienia odcinków ST, wybór rodzaju wszczepianych stentów i ryzyko związane z potrójną terapią przeciwzakrzepową.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2014

  Autorzy przedstawiają główne zmiany w europejskich wytycznych rewaskularyzacji w świeżym zawale serca oraz wybrane publikacje dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2014

  Autorka przedstawia wybrane doniesienia dotyczące migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca oraz elektrostymulacji serca.

 • Wady serca – postępy 2013

  Autorzy przedstawiają najważniejsze doniesienia z 2013 roku dotyczące następujących zagadnień: antykoagulacja u chorych z mechaniczną zastawką serca, rola echokardiografii jako badania przesiewowego oraz nowości w zakresie wad: zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalności zastawki mitralnej, zwężenia zastawki mitralnej i wrodzonych wad serca.

 • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2013

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące: optymalnej farmakoterapii u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym (PCI), wyboru między pierwotną a ratunkową PCI oraz wykonywania angioplastyki tętnic innych niż tętnica odpowiedzialna za zawał u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, wyboru między pomostowaniem aortalno-wieńcowym a PCI w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej oraz nowej definicji zawału serca u chorych poddawanych zabiegom rewaskularyzacyjnym.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2013

  Autor przedstawia w skrócie najnowsze wytyczne postępowania w stabilnej choroby wieńcowej opracowane przez European Society of Cardiology oraz wybrane publikacje dotyczące oznaczania troponin sercowych testami wysoce czułymi, terapii przeciwpłytkowej u chorych przyjmujących antagonistę witaminy K oraz opornej dławicy piersiowej.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2012

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku na temat migotania przedsionków, zespołu Wolffa, Parkinsona i White'a, i komorowych zaburzeń rytmu oraz elektrostymulacji serca.

 • Niewydolność serca – postępy 2011

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: epidemiologii, biomarkerów oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolność serca, w tym także stosowania urządzeń wszczepialnych i telemedycyny.

 • Wady serca – postępy 2011

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: kobiet ciężarnych z wadą serca, oceny ryzyka leczenia operacyjnego/interwencyjnego u chorego z zastawkową wadą serca oraz diagnostyki i leczenia zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, wrodzonych wad serca, a także przekazywania chorych z wrodzoną wadą serca z opieki pediatrycznej do systemu kardiologii dorosłych.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2011

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku na temat migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu serca, a także nowe wytyczne europejskie dotyczące postępowania w arytmiach u kobiet w ciąży.

 • Niewydolność serca – postępy 2010

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2010

  Autorka przedstawia w skrócie opublikowane w 2010 roku europejskie wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków oraz wybrane doniesienia dotyczące komorowych zaburzeń rytmu serca, elektroterapii w niewydolności serca, ograniczania występowania elektrowstrząsów u chorych z wszczepionym ICD oraz zakażeń związanych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii.

 • Choroba niedokrwienna serca – postępy 2010

  Autorzy przedstawiają nowe wytyczne rewaskularyzacji wieńcowej, wnioski z wybranych badań klinicznych dotyczących leczenia przeciwpłytkowego u chorych na chorobę wieńcową, trendy zapadalności na ostre zespoły wieńcowe oraz rolę tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.

 • Kardiochirurgia – postępy 2006

  W artykule przedstawiono postępy w zakresie:

  • leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej serca
  • chirurgii rekonstrukcyjnej zastawki dwudzielnej
  • chirurgii rekonstrukcyjnej zastawki aortalnej
  • małoinwazyjnych technik chirurgicznego leczenia migotania przedsionków.

 • Postępy w kardiologii w 2002 roku

  Autorzy przedstawiają nowości dotyczące m.in.: przezskórnych interwencji wieńcowych i stosowania inhibitorów GP IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, efektów utrzymywania rytmu zatokowego u chorych z napadowym migotaniem przedsionków, leczenia niewydolności serca, patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego, urządzeń mechanicznych wspomagających pracę niewydolnego serca, prób regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego, małoinwazyjnych technik pomostowania tętnic wieńcowych oraz protez zastawkowych serca.

O tym się mówi

 • Bierność jest groźna
  W scenariuszu, który część kolegów uważa za czarnowidztwo, można sobie wyobrazić, że lekarzy w systemie publicznym brakuje w takim stopniu, że postawiony pod ścianą rząd decyduje się na ich mobilizację - mówi Bartosz Fiałek z Zarządu Krajowego OZZL.
 • Dosyć rozmów, czas na rozwiązania
  Samorządy zawodów medycznych oraz związki zawodowe razem z organizacjami zrzeszającymi pracodawców ochrony zdrowia i pacjentami utworzyły wspólny front w walce o wyższe nakłady na zdrowie. Wystosują do władz Rzeczpospolitej apel o zwiększenie finansowania i utworzenie spójnej strategii dla ochrony zdrowia.
 • Warto wywierać presję
  Kształt projektu, który trafi pod obrady Rady Ministrów będzie, delikatnie ujmując, mało satysfakcjonujący. Z obszernych rekomendacji – bo tak MZ potraktowało projekt, nad którym kierowany przeze mnie zespół pracował kilka miesięcy – zostało niewiele – o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi dr Jarosław Biliński.