Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Neonatologia

 • Postępy w neonatologii w 2016 roku

  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w 2016 roku w zakresie neonatologii, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. profilaktyki martwiczego zapalenia jelit i retinopatii wcześniaków, późnej hipotermii, tlenoterapii dużym przepływem przez kaniule donosowe oraz steroidoterapii prenatalnej.

 • Postępy w medycynie metabolicznej w 2016 roku

  W artykule omówiono między innymi nowe doniesienia kliniczne dotyczące wykrywania wrodzonych wad metabolizmu w badaniach przesiewowych u noworodków oraz nowe metody analityczne pozwalające na poznawanie nowych chorób, ich różnych postaci klinicznych oraz biomarkerów.

 • Postępy w neonatologii w 2015 roku

  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w 2015 roku w zakresie neonatologii, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. tlenoterapii, neuroprotekcji, opóźnienia zaciśnięcia pępowiny oraz stosowania probiotyków u noworodków urodzonych przedwcześnie.

 • Postępy w neonatologii w 2014 roku

  Rok 2014 był niezwykle interesujący dla neonatologii. Na międzynarodowych konferencjach zaprezentowano wyniki kilku dużych, wieloośrodkowych badań naukowych, a także opublikowano kilka ciekawych metaanaliz. Większość badań dotyczyła najistotniejszych problemów neonatologicznych, czyli postępowania z wcześniakami oraz leczenia dzieci urodzonych w zamartwicy.

 • Postępy w neonatologii w 2013 roku

  W 2013 ukazało się kilka interesujących opracowań dotyczących takich zagadnień, jak hipotermia, profilaktyka martwiczego zapalenia jelit i rola pokarmu naturalnego jako źródła probiotyków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała.

 • Postępy w dermatologii dziecięcej w 2012 roku

  W ciągu ostatnich lat opublikowano wiele nowych wytycznych i doniesień dotyczących tego zagadnienia, a najistotniejsze z nich z punktu widzenia lekarza praktyka w skrócie omówiono w niniejszym artykule.

 • Postępy w neonatologii w 2012 roku

  W 2012 r. opublikowano kilka interesujących opracowań dotyczących wentylacji nieinwazyjnej, stosowania probiotyków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, a także wpływu infekcji na zaburzenia w rozwoju mózgu u noworodków urodzonych przed ukończeniem 32. tygodnia ciąży.

 • Postępy w neonatologii w 2011 roku

  W dniach 4–6 grudnia 2011 roku w Waszyngtonie odbyło się ważne sympozjum neonatologiczne – Hot Topics in Neonatology. Po raz pierwszy w obecności tak szerokiego gremium omawiano bezpieczeństwo stosowania anestetyków u noworodków, a szczególnie u najbardziej niedojrzałych wcześniaków urodzonych ze skrajnie małą masą ciała.

 • Postępy w  neonatologii w 2010 roku

  W 2010 roku opublikowano kilka artykułów, które mogą istotnie wpłynąć na zmianę postępowania w leczeniu niektórych chorób u noworodków.

 • Postępy w neonatologii w 2007 roku

  Wczesną intubację wcześniaka i podanie surfaktantu, a następnie wentylację w systemie nCPAP uważa się za postępowanie bezpieczne i skuteczne.
  Zaleca się podanie kobiecie w ciąży przed zagrażającym porodem przedwczesnym 2 dawek 12 mg betametazonu w odstępie 24 godzin. Działanie ochronne rozpoczyna się po 24 godzinach od podania drugiej dawki i utrzymuje się przez tydzień.
  Leczenie hipotensji u noworodków należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy towarzyszą jej objawy zmniejszonej perfuzji.
  Utrzymywanie wysycenia hemoglobiny tlenem <95% i zapobieganie wahaniom tego parametru zmniejsza ryzyko ROP i BPD.

 • Postępy w neonatologii w 2006 roku

  Należy ostrożnie stosować GKS u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała w leczeniu hipotensji, ponieważ może to być związane ze zwiększonym ryzykiem mózgowego porażenia dziecięcego, wylewów wewnątrzczaszkowych, leukomalacji, zgonu i perforacji przewodu pokarmowego. Częstość tych powikłań może być ograniczona poprzez oznaczanie stężenia kortyzolu przed włączeniem GKS oraz unikanie podawania GKS z indometacyną.

 • Postępy w neonatologii w 2005 roku

  Wybrane główne punkty
  W metaanalizie stwierdzono większe bezpieczeństwo resuscytacji noworodków powietrzem atmosferycznym
  Nowe zagadnienia dotyczące patogenezy, zapobiegania i leczenia dysplazji oskrzelowo-płucnej
  Nowe dane dotyczące wziewnego leczenia tlenkiem azotu w zespole zaburzeń oddychania

 • Postępy w neonatologii w 2004 roku

  • Zastosowanie iNO we wczesnej terapii zespołu zaburzeń oddychania z nadciśnieniem płucnym rozpoznanym w badaniu echokardiograficznym u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych nie spowodowało zmniejszenia umieralności ani konieczności stosowania ECMO. Nie wpływało także na czas sztucznej wentylacji, hospitalizacji, tlenoterapii i częstość dysplazji oskrzelowo-płucnej.
  • Coraz więcej danych przemawia za korzyściami wynikającymi ze stosowania powietrza w resuscytacji noworodków donoszonych.
  • Ogólnoustrojowa hipotermia u noworodków z grupy ryzyka wystąpienia encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej w pewnym stopniu chroniła przed najcięższymi powikłaniami neurologicznymi, wiązała się jednak z częstszym występowaniem bradykardii, małopłytkowości, krwiomoczu, wydłużeniem czasu protrombinowego oraz koniecznością dłuższego stosowania amin katecholowych we wlewie.

 • Postępy w neonatologii w 2003 roku

  Główne punkty. 1. Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju i wzrostu masy mózgu noworodków o ekstremalnie małej urodzeniowej masie ciała jest prawidłowe dożylne lub doustne dostarczanie kalorii i niezbędnych substancji odżywczych. 2. Wyniki badań doświadczalnych sugerują przydatność rekombinowanego białka SP-D surfaktantu w dysplazji oskrzelowo-płucnej i możliwość jego zastosowania drogą wziewną lub jako dodatek do terapii surfaktantem. 3. Wczesne profilaktyczne podawanie erytropoetyny wcześniakom budzi wiele kontrowersji i wymaga przeprowadzenia dalszych badań oraz oceny odległych działań niepożądanych.

 • Neonatologia - postępy w pediatrii w roku 2002

  Autorka omówiła m.in. takie zagadnienia, jak: odległe wyniki leczenia wcześniaków o ekstremalnie małej masie ciała; zastosowanie sildenafilu w leczeniu przetrwałego krążenia płodowego; rola śródbłonkowych czynników wzrostowych w etiologii retinopatii wcześniaków; aktualne poglądy na temat stosowania glikokortykosteroidów w zapobieganiu i leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej; zastosowanie hipotermii w neonatologii; immunologiczna rola białek surfaktantu; ból u noworodków i jego późne następstwa; badania nad zastosowaniem dopaminy i dobutaminy u wcześniaków; operacje wewnątrzmaciczne płodu.

O tym się mówi

 • Bierność jest groźna
  W scenariuszu, który część kolegów uważa za czarnowidztwo, można sobie wyobrazić, że lekarzy w systemie publicznym brakuje w takim stopniu, że postawiony pod ścianą rząd decyduje się na ich mobilizację - mówi Bartosz Fiałek z Zarządu Krajowego OZZL.
 • Dosyć rozmów, czas na rozwiązania
  Samorządy zawodów medycznych oraz związki zawodowe razem z organizacjami zrzeszającymi pracodawców ochrony zdrowia i pacjentami utworzyły wspólny front w walce o wyższe nakłady na zdrowie. Wystosują do władz Rzeczpospolitej apel o zwiększenie finansowania i utworzenie spójnej strategii dla ochrony zdrowia.
 • Warto wywierać presję
  Kształt projektu, który trafi pod obrady Rady Ministrów będzie, delikatnie ujmując, mało satysfakcjonujący. Z obszernych rekomendacji – bo tak MZ potraktowało projekt, nad którym kierowany przeze mnie zespół pracował kilka miesięcy – zostało niewiele – o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi dr Jarosław Biliński.