Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Hematologia

 • Postępy w hematologii i onkologii dziecięcej w 2017 roku

  Celem tego artykułu jest przybliżenie najnowszych doniesień, które rzucają nowe światło na biologię, patogenezę, diagnostykę i leczenie wybranych chorób hematoonkologicznych.

 • Postępy w hematologii 2013/2014

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące postępowania m.in. w zespołach mielodysplastycznych, chorobie wenookluzyjnej wątroby, chłoniakach nieziarniczych oraz szpiczaku plazmocytowym.

 • Postępy w hematologii i onkologii dziecięcej w 2012 roku

  Rok 2012 przyniósł wiele ważnych doniesień w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej. Najbardziej prestiżowe publikacje w czasopismach o największym wskaźniku oddziaływania (impact factor) dotyczyły głównie dzieci chorujących na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego.

 • Hematologia – postępy 2012/2013

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2012 i początku 2013 roku dotyczące zespołów limfoproliferacyjnych, ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i zaburzeń hemostazy.

 • Hematologia – postępy 2011

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: chorób limfoproliferacyjnych, ostrych białaczek, przewlekłej białaczki szpikowej oraz zaburzeń Hemostazy.

 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – postępy 2010/2011

  Autorka omawia wybrane doniesienia z 2010 i początku 2011 roku dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 • Postępy w  dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej w 2010 roku

  W 2010 roku opublikowano wiele wyników badań oceniających skuteczność leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (acute lymphoblastic leukemia – ALL) – najczęstszego nowotworu u dzieci.

 • Koagulologia – postępy 2008

  Autorka na podstawie wytycznych i badań klinicznych opublikowanych w 2008 roku przedstawia nowości w zakresie immunologicznej plamicy małopłytkowej, hemofilii i choroby von Willebranda oraz żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 • Koagulologia – postępy 2007

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2007 roku dotyczące: 1) immunologicznej plamicy małopłytkowej i małopłytkowości poheparynowej, 2) choroby von Willebranda, 3) hemofilii, 4) żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

 • Koagulologia – postępy 2006

  Główne punkty

  • Fondaparynuks zmniejsza śmiertelność i częstość dorzutu zawału serca u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną albo z placebo, bez zwiększenia częstości powikłań krwotocznych.
  • Międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego.
  • Opublikowano zmodyfikowany algorytm diagnostyki zatorowości płucnej, w którym nie przewiduje się już wykonywania scyntygrafii płucnej, a podstawowym badaniem obrazowym jest wielorzędowa tomografia komputerowa z programem naczyniowym (angio-TK).
  • Zwiększone stężenie dimeru D po 1 miesiącu od zakończenia wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej wiąże się z ponad 2-krotnie większym ryzykiem nawrotu ŻChZZ i może stanowić wskazanie do przedłużenia czasu trwania wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

 • Postępy w hematologii w 2005 roku

  • Lenalidomid uznano za jeden z leków pierwszej linii w terapii szpiczaka mnogiego.
  • Imatinib w dużej dawce w połączeniu z lekiem blokującym ubikwitynację stwarza nadzieję dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinib i niekwalifikujących się do alogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych ani zastosowania nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych.
  • Kliniczne skale diagnostyczne (m.in. skala Wellsa) umożliwiają a priori ocenę prawdopodobieństwa zachorowania na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ). Ocena ta ułatwia podjęcie decyzji co do dalszej diagnostyki.
  • Zaktualizowano polskie wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ, opracowane na podstawie wytycznych 7. Konferencji Leczenia Przeciwzakrzepowego i Trombolitycznego American College of Chest Physicians.

 • Postępy w hematologii i onkologii dziecięcej w 2005 roku

  Wybrane główne punkty

  • Badania molekularne w ostrej białaczce limfoblastycznej i ich wykorzystanie w prognozowaniu skuteczności leczenia.
  • Wyniki leczenia ostrych białaczek szpikowych w Polsce są zbliżone do uzyskiwanych w innych krajach. W prognozowaniu skuteczności ich leczenia bardzo ważne są badania molekularne.
  • Określono dodatkowe czynniki rokownicze w neuroblastoma, podkreślono także niekorzystne rokowanie przy amplifikacji genu MYCN.
  • Na przestrzeni ostatnich lat znacznie poprawiła się wyleczalność chorób nowotworowych u dzieci.

 • Hematologia - postępy w pediatrii w roku 2002

  Autorzy przedstawili najważniejsze nowości dotyczące m.in.: leczenia niedokrwistości Blackfana i Diamonda; rozpoznawania wrodzonej niedokrwistości aplastycznej; aplazji czerwonokrwinkowej u chorych leczonych erytropoetyną; przeciwciał hamujących aktywność czynnika VIII; przeszczepiania komórek macierzystych krwi pępowinowej; terapii genowej ciężkiego złożonego niedoboru odporności i powikłań związanych z tą metodą leczenia.

O tym się mówi

 • Bierność jest groźna
  W scenariuszu, który część kolegów uważa za czarnowidztwo, można sobie wyobrazić, że lekarzy w systemie publicznym brakuje w takim stopniu, że postawiony pod ścianą rząd decyduje się na ich mobilizację - mówi Bartosz Fiałek z Zarządu Krajowego OZZL.
 • Dosyć rozmów, czas na rozwiązania
  Samorządy zawodów medycznych oraz związki zawodowe razem z organizacjami zrzeszającymi pracodawców ochrony zdrowia i pacjentami utworzyły wspólny front w walce o wyższe nakłady na zdrowie. Wystosują do władz Rzeczpospolitej apel o zwiększenie finansowania i utworzenie spójnej strategii dla ochrony zdrowia.
 • Warto wywierać presję
  Kształt projektu, który trafi pod obrady Rady Ministrów będzie, delikatnie ujmując, mało satysfakcjonujący. Z obszernych rekomendacji – bo tak MZ potraktowało projekt, nad którym kierowany przeze mnie zespół pracował kilka miesięcy – zostało niewiele – o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi dr Jarosław Biliński.