Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Hipertensjologia

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2017/2018

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2017 roku i początku 2018 roku dotyczące: czynników rozwoju nadciśnienia tętniczego i zdarzeń sercowo-naczyniowych, zmienności ciśnienia tętniczego, docelowych wartości ciśnienia tętniczego, farmakoterapii i leczenia inwazyjnego nadciśnienia tętniczego, przestrzegania zaleceń przez pacjentów, obturacyjnego bezdechu sennego, hiperaldosteronizmu pierwotnego oraz zwężenia tętnicy nerkowej i dysplazji włóknisto-mięśniowej.

 • Stabilna choroba wieńcowa – postępy 2016

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku dotyczące następujących zagadnień związanych ze stabilną chorobą wieńcową: stosowanie β-blokerów po angioplastyce wieńcowej, docelowe wartości ciśnienia tętniczego, przestrzeganie zaleceń lekarskich a wybór metody rewaskularyzacji, zamiana „nowych” i „starych” leków przeciwpłytkowych, ocena ryzyka długoterminowego, FFR a przebieg naturalny stabilnej choroby wieńcowej, postępowanie w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz pomostowanie aortalno-wieńcowe u chorych ze skurczową niewydolnością serca.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2016

  Przegląd publikacji obejmuje okres od 9.02.2016 do 31.12.2016 r.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2015

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące różnych aspektów nadciśnienia tętniczego (NT), m.in.: rozpowszechnienie i stopień kontroli NT u osób w wieku podeszłym w Polsce, metody pomiarów ciśnienia tętniczego, ryzyko sercowo-naczyniowe związane z nadciśnieniem białego fartucha lub NT ukrytym, znaczenie rokownicze zmienności ciśnienia tętniczego między wizytami, cele oraz intensywność i korzyści z leczenia NT, leczenie skojarzone NT, leczenie zabiegowe, NT wtórne.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2014

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje dotyczące domowych pomiarów ciśnienia tętniczego, całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętniczego ukrytego, leczenia przeciwnadciśnieniowego, postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym, hiperaldosteronizmie pierwotnym, zwężeniu tętnicy nerkowej, guzie chromochłonnym oraz innych wtórnych postaciach nadciśnienia tętniczego.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2013

  Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2013 roku dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2012

  Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2012 roku dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

 • Hepatologia – postępy 2011

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby, alkoholowej choroby wątroby, zakażenia HBV, zakażenia HCV, nieinwazyjnej oceny włóknienia wątroby, nadciśnienia wrotnego, ostrej niewydolności wątroby, raka wątrobowokomórkowego i przeszczepiania wątroby.

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2011

  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku na temat migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu serca, a także nowe wytyczne europejskie dotyczące postępowania w arytmiach u kobiet w ciąży.

 • Diabetologia – postępy 2011

  Autor omawia nowości w diagnostyce i leczeniu cukrzycy na podstawie doniesień zjazdowych i publikacji w 2011 roku, poruszając m.in. takie zagadnienia jak: znaczenie diagnostyczne HbA1c, cukrzyca ciążowa, znaczenie metforminy i leków inkretynowych, nowe leki przeciwcukrzycowe, depresja i cukrzyca, stopa cukrzycowa i neuropatia, nowotwory a cukrzyca.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2011

  Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2011 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

 • Niewydolność serca – postępy 2010

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2010

  Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2010 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

 • Diabetologia – postępy 2010

  Autor omawia praktyczne implikacje dużych badań klinicznych opublikowanych w 2010 roku, nowości farmakoterapii, aktualizację wytycznych postępowania oraz propozycje zmian w podziale cukrzycy.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2009

  Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2009 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy w 2008 roku

  Autorzy, na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2008 roku, przedstawiają nowości w zakresie badań nad patogenezą nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyką i leczeniem tej choroby.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2007

  Autorzy na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 r. omawiają następujące zagadnienia: 1) korzyści z całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego; 2) uszkadzający wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy i korzyści z hamowania układu renina-angiotensyna; 3) rolę oznaczenia stężenia metoksykatecholamin w osoczu w diagnostyce guza chromochłonnego; 4) postępowanie u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym; 5) próby stosowania szczepionki przeciwko angiotensynie II.

 • Endokrynologia – postępy 2006

  W 2006 roku opublikowano europejski konsensus postępowania u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy, jak również rekomendacje Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych dotyczące raka tarczycy. Profil ekspresji genów w niskozróżnicowanym PTC jest odmienny niż w klasycznym typie tego nowotworu. Raki brodawkowate tarczycy ewoluujące w raki niskozróżnicowane o agresywnym przebiegu wykazują zwiększoną ekspresję grupy genów związanych z proliferacją komórkową. Ukazały się wytyczne endokrynologów amerykańskich dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, głównie endokrynnego. Metformina okazała się skutecznym lekiem zmniejszającym częstość wczesnych poronień u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz zachorowań na cukrzycę w ciąży.

 • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2006

  • Nowe fakty potwierdzające uszkadzający wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy.
  • Wykorzystanie 24-godzinnej rejestracji ciśnienia krwi (ABPM) do oceny sztywności ściany tętniczej.
  • Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące diagnostyki i leczenia guza chromochłonnego oraz nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
  • Kontrowersje wokół beta-blokerów i ich miejsca w terapii nadciśnienia tętniczego.

 • Postępy w kardiologii w 2005 roku - cz. II

  • Wyniki badań doświadczalnych potwierdzają rolę aldosteronu w patofizjologii zmian w układzie sercowo-naczyniowym.
  • Opublikowano zalecenia dotyczące pomiarów ciśnienia tętniczego, ze wskazaniem na potrzebę udoskonalenia obecnie używanych ciśnieniomierzy i technik pomiarowych.
  • Kolejne badania potwierdzają znaczenie obturacyjnego bezdechu sennego jako przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego i czynnika ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych.
  • Potwierdzono skuteczność nowych grup leków hipotensyjnych oraz podważono rolę beta-blokerów jako leków pierwszego rzutu w nadciśnieniu tętniczym.
  • Zwalczanie otyłości jest ważną metodą profilaktyki kardiologicznej. Efekty zależą od dokładności przestrzegania diety niskokalorycznej. Najlepsze są diety dobrze zbilansowane, o zrównoważonym ograniczeniu spożycia tłuszczów i węglowodanów.
  • Z metaanalizy badań statynowych (prewencja pierwotna i wtórna) wynika, że statyny, w porównaniu z placebo, nie tylko zmniejszają ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych (SN), ale także przedłużają życie.
  • U chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) intensywne leczenie statyną, w porównaniu z terapią umiarkowaną, powoduje już po 30 dniach znamienną redukcję zdarzeń SN.
  • Fenofibrat u chorych na cukrzycę bez ChSN znamiennie zmniejsza, w porównaniu z placebo, częstość występowania zdarzeń SN, w tym wieńcowych, ale nie przedłuża życia.

26 artykułów - strona 1 z 2

O tym się mówi

 • Bierność jest groźna
  W scenariuszu, który część kolegów uważa za czarnowidztwo, można sobie wyobrazić, że lekarzy w systemie publicznym brakuje w takim stopniu, że postawiony pod ścianą rząd decyduje się na ich mobilizację - mówi Bartosz Fiałek z Zarządu Krajowego OZZL.
 • Dosyć rozmów, czas na rozwiązania
  Samorządy zawodów medycznych oraz związki zawodowe razem z organizacjami zrzeszającymi pracodawców ochrony zdrowia i pacjentami utworzyły wspólny front w walce o wyższe nakłady na zdrowie. Wystosują do władz Rzeczpospolitej apel o zwiększenie finansowania i utworzenie spójnej strategii dla ochrony zdrowia.
 • Warto wywierać presję
  Kształt projektu, który trafi pod obrady Rady Ministrów będzie, delikatnie ujmując, mało satysfakcjonujący. Z obszernych rekomendacji – bo tak MZ potraktowało projekt, nad którym kierowany przeze mnie zespół pracował kilka miesięcy – zostało niewiele – o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi dr Jarosław Biliński.