Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępy w medycynie: Nefrologia

 • Nefrologia – postępy 2017

  W artykule przedstawiono wybrane publikacje z 2017 roku dotyczące przewlekłej choroby nerek.

 • Nefrologia – postępy 2016

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące patofizjologii przewlekłej choroby nerek, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w jej przebiegu, chorób kłębuszków nerkowych i dializoterapii.

 • Nefrologia - postępy 2015

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące: ostrego uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek, kłębuszkowego zapalenia nerek, przeszczepienie nerki i in.

 • Nefrologia - postępy 2014

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2014 roku dotyczące: patofizjologii przewlekłej choroby nerek (PChN), zaburzeń mineralno-kostnych w PChN, choroby sercowo-naczyniowej w PChN, ostrego uszkodzenia nerek, chorób kłębuszków nerkowych, kamicy moczowej, leczenia nerkozastępczego, nowych leków nefrologicznych na horyzoncie oraz innych zagadnień.

 • Postępy w nefrologii dziecięcej w 2013 roku

  W niniejszym artykule opisano wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w zakresie nefrologii dziecięcej w 2013 roku, w tym aktualne informacje dotyczące problematyki zakażenia układu moczowego u dzieci, leczenia steroidowrażliwego zespołu nerczycowego oraz nadciśnienia tętniczego.

 • Nefrologia – postępy 2013

  W artykule omówiono wybrane doniesienia z 2013 roku dotyczące zagadnień takich jak ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, przeszczepienie nerki, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zakażenia układu moczowego, kamica moczowa, nowe leki nefrologiczne na horyzoncie oraz postępy nefrologii doświadczalnej.

 • Nefrologia – postępy 2012

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia w 2012 roku dotyczące głównie rozpoznawania i leczenia ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek.

 • Postępy w nefrologii w 2011 roku

  Leczenie ZUM antybiotykiem doustnym lub dożylnym jest tak samo skuteczne i należy je kontynuować przez 7–14 dni.

 • Nefrologia – postępy 2011

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: prognozowania postępu przewlekłej choroby nerek (PChN), leczenia nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości i zaburzeń lipidowych u chorych na PChN, zaburzeń mineralno-kostnych w PChN, leczenia nerkozastępczego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, pierwotnego błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek, nefropatii cukrzycowej, kamicy moczowej, zakażeń układu moczowego oraz postępów w nefrologii doświadczalnej.

 • Nefrologia – postępy 2010

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: leczenia nerkozastępczego, patogenezy i leczenia glomerulopatii, wpływu diety z ograniczoną zawartością białka na progresję przewlekłej choroby nerek, bezpieczeństwa stosowania leków pobudzających erytropoezę, nowych potencjalnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, farmakoterapii zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek, zakażeń układu moczowego oraz leczenia hiperfosfatemii u chorych na przewlekłą chorobę nerek.

 • Nefrologia – postępy 2009

  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące m.in. pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, dializoterapii za pomocą osobistej przenośnej sztucznej nerki, zagadnień związanych z przeszczepianiem nerki oraz nefropatii fosforanowej.

 • Nefrologia – postępy w 2008 roku

  Autorzy, na podstawie doniesień w 2008 roku, przedstawiają m.in. następujące zagadnienia: 1) stosowanie statyn oraz witaminy D i jej analogów u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek; 2) nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu glomerulopatii; 3) nowości w leczeniu nerkozastępczym.

 • Nefrologia – postępy 2007

  Autorzy na podstawie prezentacji zjazdowych i publikacji w 2007 r. omawiają następujące zagadnienia: 1) nadciśnienie tętnicze a nerki; 2) nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu glomerulopatii, 3) leczenie nerkozastępcze u osób w podeszłym wieku; 4) leczenie niedokrwistości nerkopochodnej; 5) postępy w leczeniu immunosupresyjnym chorych poddawanych przeszczepieniu nerki i nową klasyfikację przewlekłego uszkodzenia przeszczepu.

 • Nefrologia – postępy 2006

  Normalizacja hemoglobinemii erytropoetyną w okresie przeddializacyjnym nie przynosi chorym żadnych istotnych korzyści, a nawet może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Statyny, zmniejszając białkomocz, mogą korzystnie wpływać na szybkość rozwoju różnych nefropatii. Międzynarodowy zespół ekspertów opracował ujednoliconą definicję i klasyfikację i zasady oceny osteodystrofii nerkowej. Ułatwi ona porozumienie się między badaczami zajmującymi się patogenezą, diagnostyką lub leczeniem zmian kostnych wywołanych przez przewlekłą chorobę nerek. Ukazały się brytyjskie wytyczne opieki nad chorymi na przewlekłą chorobę nerek.

 • Postępy w nefrologii dziecięcej w 2006 roku

  • Wykazano, że przewlekła profilaktyka u dzieci po przebytym odmiedniczkowym zapaleniu nerek, polegająca na podawaniu antybiotyków, zmniejsza ryzyko nawrotów zakażenia układu moczowego o około 30%.
  • Wykazano, że u około połowy dzieci, niezależnie od wieku, szczepy E. coli mogą in vitro wykazywać oporność na powszechnie stosowaną przez lekarzy pierwszego kontaktu ampicylinę i(lub) trimetoprim-sulfametaksazol.
  • Wykazano, że stosowanie u dzieci z nawrotową kamicą wapniową przez 12 miesięcy cytrynianu potasu w dawce 1 mEq/kg mc./24 h zmniejsza częstość nawrotów choroby z 34,6 do 7,6%, w tym nawet u dzieci z niezaburzonym wydalaniem cytrynianów w moczu.

 • Postępy w nefrologii dziecięcej w 2005 roku

  Wybrane główne punkty

  • Wykazano, że w przypadkach ostrego miedniczkowego zapalenia nerek można bezpiecznie i skutecznie podawać raz na dobę antybiotyki aminoglikozydowe.
  • Wykazano, że w przypadkach steroidozależnego zespołu nerczycowego z powodzeniem można stosować mykofenolan mofetylu - lek o niewielkiej toksyczności.
  • Potwierdzono fakt, iż pomimo stosowania intensywnej terapii w leczeniu niewydolności wielonarządowej, śmiertelność w przebiegu tej ciężkiej patologii jest nadal znaczna i wynosi około 50%. Zidentyfikowano czynniki rokownicze oraz wskaźnik ryzyka zgonu, którym jest przewodnienie chorego przed przekazaniem na oddział intensywnej terapii.

 • Postępy w nefrologii w 2005 roku

  • Podwójna blokada układu renina-angiotensyna jest coraz częściej zalecanym leczeniem w glomerulopatiach z utrzymującym się białkomoczem >1 g/d.
  • Obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego nawet w późnym okresie po przeszczepieniu nerki poprawia przeżycie biorców i przeszczepów.
   Profilaktyka przeciwko CMV zmniejsza częstość zakażeń i śmiertelność.

 • Postępy w nefrologii w 2002 roku

  Autorzy przedstawiają nowości dotyczące patogenezy, przebiegu klinicznego i leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek, leczenie niedokrwistości nerkopochodnej za pomocą erytropoetyny, leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki, nefropatii nerki przeszczepionej, perspektyw wykorzystania nerkowych komórek macierzystych w leczeniu chorób nerek, roli czynnika wzrostu hepatocytów w nerkach oraz zaburzeń gospodarki sodowo-wodnej i wapniowej u astronautów.

Wybierz specjalność

O tym się mówi

 • Powrót do wypowiadania opt-outów
  OZZL, Porozumienie Rezydentów OZZL i samorząd lekarski zgodnie wzywają lekarzy do ograniczenia czasu pracy i wypowiadania klauzuli opt-out. Już w tej chwili, żeby skutki byy widoczne w październiku.
 • Szantaż, mobbing, poniżanie
  To część nagannych zachowań, z którymi w swojej pracy spotykają się lekarze. Ich sprawcami są przełożeni lub osoby mające z innego tytułu wyższą pozycję zawodową. Bardzo często – również lekarze. OZZL chce powstania specjalnej grupy, która zajmie się „karygodnymi relacjami w środowisku lekarskim”.
 • Za błąd medyczny bezwzględne więzienie?
  Procedowana właśnie w parlamencie zmiana Kodeksu karnego dotyczy również lekarzy. Chodzi o art. 155, czyli czyny zakwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci.