Antyseptyka w leczeniu ran – podsumowanie konsensusu. Omówienie aktualizacji (2018)

28.03.2019
Opracowanie redakcyjne na podstawie: Consensus on wound antisepsis: update 2018
A. Kramer, J. Dissemond, S. Kim, Ch. Willy, D. Mayer, R. Papke, F. Tuchmann, O. Assadian
Skin Pharmacology and Physiology, 2018; 31: 28–58. doi: 10.1159/000481545

Wybrane treści dla pacjenta: