Przydatność laparoskopowej USG przed laparoskopową resekcją jelita grubego z powodu raka

Przydatność laparoskopowej USG przed laparoskopową resekcją jelita grubego z powodu raka

Przydatność laparoskopowej ultrasonografii przed laparoskopową resekcją jelita grubego z powodu raka – badanie kliniczne z randomizacją

12.07.2018
Omówienie artykułu: Randomized clinical trial of laparoscopic ultrasonography before laparoscopic colorectal cancer resection
S.B. Ellebak i wsp.
Br. J. Surg., 2017; 104: 1462–1469

Medycyna Praktyczna – Chirurgia