Synchroniczne resekcyjne przerzuty raka jelita grubego w wątrobie – wycięcie jednoczasowe czy odroczone?

15.06.2021
Omówienie artykułu: Simultaneous versus delayed resection for initially resectable synchronous colorectal cancer liver metastases
K. Boudjema i wsp.
Annals of Surgery, 2020; doi: 10.1097/SLA.0000000000003848