Krótka przedoperacyjna radioterapia z następową chemioterapią vs przedoperacyjna chemioradioterapia chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy – badanie RAPIDO

10.11.2021
Omówienie artykułu: Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial
R.R. Bahadoer i wsp.
The Lancet Oncology, 2021; 22: 29–42. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30555-6