Przezzwieraczowa przetoka odbytu – wyniki badania FIAT

Przezzwieraczowa przetoka odbytu: leczenie przy użyciu zatyczki z tworzywa sztucznego Surgisis vs stosowanie innych technik – wyniki badania FIAT

13.12.2021
Omówienie artykułu: A multicenter randomized controlled trial comparing safety, efficacy, and cost-effectiveness of the Surgisis anal fistula plug versus surgeon’s preference for transsphincteric fistula-in-ano: the FIAT trial
D.G. Jayne i wsp.
Annals of Surgery, 2021; 273: 433–441

Wybrane treści dla pacjenta: