Torakochirurgia – pytania do eksperta: rozsiew raka sutka i płyn w opłucnej

21.12.2021
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II