Jak zorganizować szczepienia niemowlęcia w sytuacji ryzyka zawleczenia SARS-CoV-2 do środowiska domowego?

09.09.2020
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jak zorganizować szczepienie niemowlęcia w wieku 5 miesięcy zaszczepionego jedynie BCG i przeciwko WZW typu B po urodzeniu, jeśli ojciec dziecka jeździ na chemioterapię co 3 tygodnie na oddział dzienny szpitala onkologicznego, co stwarza pewne ryzyko zawleczenia SARS-CoV-2 przez ojca do środowiska domowego?

Zgodnie ze stanowiskiem WHO osoby bez objawów COVID-19, które miały kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, można szczepić według ogólnie przyjętych zasad, według których kontakt z chorobą zakaźną nie jest przeciwwskazaniem do szczepień. WHO stoi również na stanowisku, że aktualnie nie są znane przeciwwskazania do szczepienia u osób zakażonych. Czyli tu również obowiązuje ta sama zasada, co w innych zakażeniach – decyduje stan kliniczny pacjenta. Z przyczyn epidemiologicznych nie zaleca się jednak wizyty w przychodni POZ lub AOS osobom, o których wiadomo, że miały kontakt z chorym na COVID-19, a tym bardziej osobom z potwierdzonym zakażeniem.

Sytuacja opisana w pytaniu nie stwarza jednak ograniczeń w realizacji szczepień. Jeśli tata dziecka jest w trakcie chemioterapii, czyli mimo upośledzonej odporności nie jest chory, jest małe ryzyko, że jego klinicznie zdrowe dziecko jest zakażone. Gdyby się jednak zdarzyło, że dziecko przechodzi zakażenie bezobjawowo, to wykonanie szczepienia nie będzie błędem. W trakcie wizyty należy zachować standardowe zasady bezpieczeństwa zalecane w poradni podczas wizyty dzieci zdrowych (środki ochrony indywidualnej, odkażanie powierzchni sprzętów, z którymi dziecko miało kontakt, wietrzenie pomieszczeń, dystansowanie, umawianie na wizyty tak, aby pacjenci nie kontaktowali się ze sobą itp. [p. Jak podczas pandemii COVID-19 zaplanować i przeprowadzić wizytę w celu szczepienia?]).

Piśmiennictwo:

1. WHO: Immunization in the context of COVID-19 pandemic. Frequently Asked Questions (16.04.2020). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/ WHO-2019-nCoV-immunization_services-FAQ-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (cyt. 08.06.2020)
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań