Szczepienie przeciwko pneumokokom u pacjentów po przebytym zapaleniu płuc

Data utworzenia:  24.03.2017
Aktualizacja: 10.04.2019
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

U kilku moich pacjentów w niedługim czasie po szczepieniu PCV wystąpiło zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli. Czy w takich przypadkach należy kontynuować szczepienie? Czy szczepienie PCV może zwiększać podatność na zakażenia dróg oddechowych?

Skróty: PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-10 – 10-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-13 – 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

PCV zawierają polisacharydy otoczek poszczególnych typów serologicznych S. pneumoniae, które są połączone z białkiem nośnikowym – nietoksycznym białkiem błoniczym (CRM) w przypadku PCV-13 lub białkiem D pochodzącym z bezotoczkowych szczepów H. influenzae w przypadku PCV-10. Szczepionki te nie zawierają żywych bakterii. W wyniku szczepienia nie może się więc rozwinąć zakażenie pneumokokowe.

W przedrejestracyjnych badaniach klinicznych PCV nie zaobserwowano, aby po szczepieniu zwiększała się liczba zachorowań na infekcyjne zapalenie dróg oddechowych; nie zanotowano także takiego zjawiska po wprowadzeniu szczepionek do powszechnego użycia. Od czasu rozpoczęcia powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom w realizujących je konsekwentnie krajach rejestruje się istotnie mniej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc. Analizując szerzej zagadnienie ewentualnej większej podatności na zakażenia u osób poddanych szczepieniom, w przeprowadzonych badaniach nie potwierdzono częstszych zakażeń w wyniku wykonanych szczepień.

U pacjentów, u których w krótkim czasie po szczepieniu stwierdzono zapalenie płuc lub inne zakażenie, nie ma przeciwwskazań do dalszych szczepień (oczywiście po ustąpieniu ostrych objawów choroby).

Podejmując decyzję o szczepieniu, zawsze należy uwzględnić korzyści z takiego postępowania. Celem szczepień przeciwko pneumokokom jest przede wszystkim uchronienie dziecka przed inwazyjnym zakażeniem tymi bakteriami, które w większości przypadków ma bardzo ciężki przebieg (m.in. pod postacią ropnego ZOMR, posocznicy, ciężkiego płatowego zapalenia płuc lub ropniaka opłucnej).

Piśmiennictwo:

1. Stowe J., Andrews N., Taylor B. i wsp.: No evidence of an increase of bacterial and viral infections following Measles, Mumps and Rubella vaccine. Vaccine, 2009; 27: 1422–1425
2. Otto S., Mahner B., Kadow I. i wsp.: General non specific morbidity is reduced after vaccination within the third month of life–the Greifswald study. J. Infect., 2000; 41: 172–175
3. Griffin M.R., Taylor J.A., Daugherty J.R. i wsp.: No increased risk for invasive bacterial infection found following diphtheria tetanus pertussis immunization. Pediatrics, 1992; 89: 640–642
4. Davidson M., Letson G.W., Ward J.I. i wsp.: DTP immunization and susceptibility to infectious diseases. Is there a relationship? Am. J. Dis. Child., 1991; 145: 750–754
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Prevenar 13
6. Griffin M.R., Zhu Y., Moore M.R. i wsp.: U.S. hospitalizations for pneumonia after a decade 6. of pneumococcal vaccination. N. Engl. J. Med., 2013; 369: 155–163
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików i złuszczające się śródmiąższowe zapalenie płuc
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Zapalenie płuc
  • Zapalenie płuc u dzieci

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań