Czy szczepienie dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry zaostrza przebieg tej choroby?

Data utworzenia:  06.12.2012
Aktualizacja: 05.09.2013
dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wyniki badań klinicznych wskazują na brak związku między wykonaniem szczepienia a zaostrzeniem AZS lub wystąpieniem innych przewlekłych chorób o podłożu alergicznym. Wyniki opublikowanego w 2008 roku dużego badania (prowadzonego w 97 ośrodkach na świecie), w którym oceniono występowanie zależności między szczepieniem a rozwojem alergii u dzieci oraz zaostrzeniem objawów AZS, wskazują, że zarówno liczba podanych szczepionek, jak i konkretne preparaty nie mają wpływu na wystąpienie alergii na pokarm lub alergii wziewnej, a także na zaostrzenie AZS u dzieci. Wykazano w nim wręcz odwrotną korelację skumulowanej łącznej liczby dawek szczepionek podanych dzieciom w 1. roku życia z nasileniem zmian skórnych. Nie wykazano również wpływu liczby podanych dawek na stężenie IgE u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku alergii oraz z rozpoznanym AZS.

Piśmiennictwo:
1. Gruber C., Warner J., Hill D. i wsp.: Early atopic disease and early childhood immunization – is there a link? Allergy, 2008; 63: 1464–1472

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań