Czy szczepienie przeciwko grypie zapobiega hospitalizacjom z powodu grypy u dzieci?

30.09.2020
Influenza vaccine effectiveness against influenza-associated hospitalization in children: a systematic review and meta-analysis
Kalligeros M. i wsp.
Vaccine, 2020; 38 (14): 2893–2903

Opracowała Małgorzata Ściubisz

W przeglądzie systematycznym piśmiennictwa z metaanalizą oceniono skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy potwierdzonej laboratoryjnie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat. Przeszukano elektroniczne bazy publikacji medycznych (PubMed, Embase) za lata 2005–2019. Ostatecznie do przeglądu zakwalifikowano 28 badań kliniczno-kontrolnych typu test-negative design (metodyka ta była jednym z kryteriów kwalifikacji; często wykorzystuje się ją w ocenie skuteczności rzeczywistej [efektywności] szczepionek przeciwko grypie sezonowej – przyp. red.), w których oceniono skuteczność szczepionki przeciwko grypie sezonowej w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat. Wśród zakwalifikowanych badań 14 przeprowadzono w Azji, 6 w Australii lub Nowej Zelandii, 4 w Europie, 2 w Ameryce Północnej, 1 w Ameryce Południowej, a 1 badanie obejmowało kilka regionów świata. W 25 badaniach oceniono skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy niezależnie od typu wirusa grypy, w 16 z powodu grypy typu A, a w 13 z powodu grypy typu B.

W metaanalizie wykazano, że ogółem u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat szczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu grypy o 57,48% (95% CI: 49,46–65,49). W analizie uwzględniającej typ wirusa grypy wykazano, że szczepienie przeciwko grypie sezonowej zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu grypy typu A o 61,15% (95% CI: 51,28–71,02), w tym z powodu grypy A/H1N1pdm2009 o 74,07% (95% CI: 54,85–93,30), a grypy A/H3N2 o 40,77% (95% CI: 25,65–55,89). Z kolei skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy typu B wyniosła 50,87% (95% CI: 41,75–59,98), a skuteczność szczepienia była podobna niezależnie od zastosowanego preparatu – szczepionki 3-walentnej (42,98% [95% CI: 25,46–60,50]) i 4-walentnej (29,40% [95% CI: 9,18–49,63]).

W badaniu oceniono także skuteczność szczepienia przeciwko grypie w zależności od wieku dziecka (8 badań), oraz od tego, czy dziecko ukończyło pełny schemat szczepienia przeciwko grypie (5 badań). Wykazano, że u dzieci, które otrzymały 1 dawkę szczepionki, zamiast wymaganych 2, skuteczność szczepienia w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy była mniejsza niż u dzieci, które otrzymały wszystkie wymagane dawki (33,91% [95% CI: 21,12–46,96] vs 61,79% [95% CI: 50,87–75,55]). W zależności od wieku dziecka, skuteczność szczepienia w zapobieganiu hospitalizacjom z powodu grypy wyniosła 61,71% (95% CI: 49,29–74,12) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, w tym 54,4% (95% CI: 33,37–75,43) u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, 73,14% (95% CI: 67,53–78,76) u dzieci w wieku 2–5 lat oraz 54,37% [95% CI: 35,14–73,60]) u dzieci w wieku 6–17 lat.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko grypie sezonowej istotnie zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu grypy u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat, w tym także u dzieci <5 lat z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i jej powikłań. Ważne jest, aby u dzieci, które tego wymagają, stosować 2-dawkowy schemat szczepienia.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań