Czy rekombinowana szczepionka przeciwko półpaścowi skraca czas utrzymywania się bólu związanego z półpaścem?

20.09.2023
Adjuvanted recombinant zoster vaccine decreases herpes zoster-associated pain and the use of pain medication across 3 randomized, placebo-controlled trials
Kim J.H. i wsp.
Pain, 2023; 164 (4): 741–748

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz

We wtórnej analizie danych z badań z randomizacją (RCT) dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa RZV u dorosłych (p. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko półpaścowi – przyp. red.) oceniono, czy RZV skraca czas utrzymywania się bólu związanego z półpaścem i częstość przyjmowania leków przeciwbólowych u osób, które zachorowały na półpasiec mimo szczepienia (zachorowanie z przełamania).

Populację badania utworzyły osoby z grupy szczepionej RZV (2 dawki w odstępie 2 mies., i.m.) i placebo każdego z 3 RCT (podwójnie ślepa próba, kontrola placebo, zmodyfikowana analiza ITT [wyłączono pacjentów zaszczepionych tylko 1 dawką, u których szczepienie wykonano nieprawidłową techniką lub którzy zachorowali na półpasiec <30 dni po podaniu 2. dawki szczepionki]), które zachorowały na półpasiec, odpowiednio: 9 i 254 osoby w wieku ≥50 lat (RCT ZOE-50), 23 i 223 osoby w wieku ≥70 lat (RCT ZOE-70) oraz 49 i 135 osób w wieku ≥18 lat po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT; RCT ZOE-HSCT). Głównym punktem końcowym w badaniu był czas utrzymywania się istotnego klinicznie bólu związanego z półpaścem (≥3 pkt w skali Zoster Brief Pain Inventory [ZBPI], zakres od 0 – brak bólu do 10 – największe możliwe nasilenie bólu). Uczestnicy wypełniali kwestionariusz ZBPI codziennie przez 28 dni od wystąpienia osutki, a następnie co tydzień aż do momentu, gdy pacjent nie odczuwał bólu przez kolejne 4 tygodnie i maksymalnie do 90 dni od wystąpienia osutki. Oceniano również częstość przyjmowania leków przeciwbólowych w trakcie epizodu półpaśca.

Wykazano, że u biorców auto-HSCT 2 dawki RZV, w porównaniu z placebo, skracały czas utrzymywania się istotnego klinicznie bólu związanego z półpaścem o 38,5% (95% CI: 11,1–57,5). Podobny trend obserwowano u osób w wieku ≥50 lat i ≥70 lat – RZV skracała czas utrzymywania się bólu odpowiednio o 26,9% (95% CI: od -59,6 do 66,5) i 28,4% (95% CI: od -17,7 do 56,4), jednak wyniki te nie osiągnęły istotności statystycznej. Ogółem u osób szczepionych RZV, w porównaniu z osobami, które otrzymały placebo, istotnie kliniczny ból związany z półpaścem utrzymywał się śr. 15 dni krócej – 20,6 vs 30,2 dni (śr. różnica: 9,6 dnia) w badaniu ZOE-50; 34,6 vs 48,5 dnia (śr. różnica: 13,9 dnia) w badaniu ZOE-70; 23,8 vs 52,2 dnia (śr. różnica: 28,4 dnia) w badaniu ZOE-HSCT, jednak wyniki te nie osiągnęły istotności statystycznej. Wykazano również, że uczestnicy badania ZOE-70 znacznie rzadziej (o 39,6% [95% CI: 10,8–64,8]) i krócej (o 49,5% [95% CI: 2,9–73,5]) przyjmowali leki przeciwbólowe w trakcie epizodu półpaśca. Podobny trend obserwowano wśród uczestników badania ZOE-50 (odpowiednio: o 11,7% [95% CI: od -19,4 do 53,6] oraz o 24,7% [95% CI: od -73,7 do 67,4]) i ZOE-HSCT (odpowiednio: o 6,2% [95% CI: od -15,8 do 27,8] oraz o 22,5% [95% CI: od -15,9 do 48,1]), ale wyniki te nie osiągnęły istotności statystycznej.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że epizody półpaśca z przełamania u osób szczepionych RZV obserwowano rzadko, co wskazuje na dużą skuteczność szczepionki. U pacjentów, którzy zachorowali na półpasiec mimo szczepienia, w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo, szczepienie istotnie skracało czas utrzymywania się bólu związanego z półpaścem, a także zmniejszało częstość i czas przyjmowania leków przeciwbólowych w trakcie choroby. Wskazuje to również na istotną poprawę jakości życia.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań