Czy szczepionki mRNA zapobiegają zakażeniu SARS-CoV-2?

30.03.2021
Interim Estimates of vaccine effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines in preventing SARS-CoV-2 infection among health care personnel, first responders, and other essential and frontline workers — eight U.S. locations
Thompson M.G. i wsp.
December 2020–March 2021. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 2021. doi.org/10.15585/mmwr.mm7013e3

Opracowała Małgorzata Ściubisz

W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wyniki kolejnego badania kohortowego z prospektywnym zbieraniem danych, w którym oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność), czyli poza ściśle kontrolowanymi warunkami przedrejestracyjnych badań klinicznych z randomizacją, obu aktualnie dostępnych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 (firmy Pfizer i Moderna) w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2.

Badanie przeprowadzono w ramach projektu „HEROES-RECOVER” w 8 stanach Stanów Zjednoczonych. Populację stanowił personel medyczny, służb ratunkowych (strażacy, policja, służby porządkowe, ratownicy medyczni) lub przedstawiciele innych zawodów, których praca wymaga bliskiego kontaktu z innymi osobami (m.in. pracownicy hoteli, dostawcy, sprzedawcy detaliczni, nauczyciele). W okresie od 14 grudnia 2020 roku do 13 marca 2021 roku do badania zakwalifikowano 3950 osób bez zakażenia SARS-CoV-2 wyjściowo lub w przeszłości. Co najmniej 1 dawkę szczepionki mRNA otrzymało 75% osób, w tym 2479 (62,8%) otrzymało 2 dawki szczepionki, a 477 (12,1%) otrzymało 1 dawkę. Z uwagi na ówczesną dostępność preparatów u 62,7% szczepienie zrealizowano preparatem firmy Pfizer, a u 29,6% preparatem firmy Moderna. U pozostałych osób (7,7%) nie udało się ustalić rodzaju zastosowanego preparatu. W ramach aktywnego nadzoru epidemiologicznego uczestników badania regularnie badano (metodą RT-PCR) w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – przesiewowo, co tydzień (niezależnie od obecności objawów) i dodatkowo w momencie wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, dreszcze, kaszel, duszność, ból gardła, biegunka, bóle mięśni lub utrata węchu lub smaku).

Ogółem zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 205 (5,2%) osób. U większości (87,3%) zakażeniu towarzyszyły objawy typowe dla COVID-19, w pozostałych przypadkach zgłaszane objawy nie odpowiadały COVID-19 (2%) lub w ogóle nie występowały (10,7%). Tylko 22,9% zakażeń wymagało jakiejkolwiek konsultacji medycznej, hospitalizowano 2 osoby. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Większość zakażeń SARS-CoV-2 (161 przypadków; zapadalność: 1,38/1000 osobolat) potwierdzono w okresie, kiedy uczestnicy badania byli jeszcze przed szczepieniem przeciwko COVID-19 lub w okresie pierwszych 13 dni po podaniu 1 lub 2 dawki szczepionki (przypadki wyłączone z analizy). Wśród osób częściowo zaszczepionych, tj. które otrzymały tylko 1 dawkę szczepionki przez cały okres badania lub były przed podaniem drugiej dawki, potwierdzono 8 zakażeń SARS-CoV-2 (zapadalność: 0,19/1000 osobolat), a wśród osób zaszczepionych w pełnym 2-dawkowym schemacie potwierdzono 3 zakażenia (zapadalność: 0,04/1000 osobolat). Tym samym oszacowano, że szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA (firmy Pfizer lub Moderna) zmniejszało ryzyko objawowego lub bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 o 90% (95% CI: 68–97) u osób zaszczepionych w pełnym 2-dawkowym schemacie lub o 80% (95% CI: 59–90) u osób częściowo zaszczepionych.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że obie aktualnie dostępne szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (firmy Pfizer i Moderna) charakteryzowały się bardzo dużą skutecznością w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 (objawowym lub bezobjawowym) wśród pracowników medycznych, służb ratunkowych i przedstawicieli innych zawodów, których praca wymaga bliskiego kontaktu z innymi osobami. Otrzymane wyniki są zgodne z wynikami RCT (p. Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo szczepionki mRNA "BNT162b2" przeciwko COVID-19, Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo szczepionki mRNA-1273 (firmy Moderna) przeciwko COVID-19), a także potwierdzają obserwacje z innych badań kohortowych dotyczących skuteczności rzeczywistej szczepionki mRNA firmy Pfizer w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2, w tym zakażeniom bezobjawowym (p. Efekty i skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 w rutynowej praktyce).

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Test combo – grypa, COVID-19, RSV
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Przeziębienie, grypa czy COVID-19?
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań