Czy nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy z powodu raka wpływa na odległe wyniki leczenia

07.10.2020
Omówienie artykułu: Anastomotic leak and cancer – specific outcomes after curative rectal cancer surgery: a systematic review and meta-analysis
A. Karim i wsp.
Tech. Coloproctol., 2020; 24: 513–525. doi: 10.1007/s10151-020-02153-5