Wpływ drenażu przezkroczowego, połączonego z pozycją boczną, na gojenie rany kroczowej po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy

27.07.2022
Omo´wienie artykułu: Transperineal pelvic drainage combined with lateral position to promote perineal wound healing after abdominoperineal resection: a prospective cohort trial
A Shang. i wsp.
Medicine (Baltimore), 2022; 101: e29104

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Urazy mechaniczne przewodu słuchowego
  • Urazy ucha środkowego i kości skroniowej
  • Pacjent po amputacji kończyny – postępowanie i powikłania
  • Manometria odbytu i odbytnicy
  • Uszkodzenia więzadeł krzyżowych
  • Powikłania rany pooperacyjnej
  • Rak kanału odbytu i brzegu odbytu
  • Rana
  • Zaparcia czynnościowe
  • Rak jelita grubego