Czy dysponujemy badaniami i obserwacjami, które potwierdziłyby skuteczność zespołów urazowych w osiągnięciu lepszych wyników leczenia ofiar wypadków?

Czy dysponujemy badaniami i obserwacjami, które potwierdziłyby skuteczność zespołów urazowych w osiągnięciu lepszych wyników leczenia ofiar wypadków?
11.05.2017
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Medycyna Praktyczna – Chirurgia