Antybiotykoterapia zakażeń wewnątrzbrzusznych – jaka, kiedy i jak długo

20.01.2017
dr n. med. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Zespół ds. Antybiotykoterapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków