Potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem kannabinoidów

Potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem kannabinoidów – podsumowanie przeglądów systematycznych

13.04.2022
Benefi ts and harms of medical cannabis: a scoping review of systematic reviews
Omówienie artykułu: M. Pratt, A. Stevens, M. Thuku i wsp.
Systematic Reviews, 2019; 8 (1): 320. doi: 10.1186/s13643-019-1243-x