Kiedy pacjenta z ograniczoną wydolnością wysiłkową po COVID-19 należy z poradni pulmonologicznej kierować na inne badania czynnościowe niż spirometria?

07.03.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: