Czy warto prowadzić szczepienia przeciwko HPV wśród chłopców?

Data utworzenia:  14.05.2012
Aktualizacja: 08.05.2017
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw.
Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/HPV_ekspert/show.html?id=76642

Szczepienie przeciwko HPV chłopców w aspekcie zapobiegania rakowi szyjki macicy u kobiet nie jest obecnie zalecane przez WHO ze względu na ekonomiczną nieefektywność. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego podtrzymują to stanowisko, wskazując jednocześnie na potencjalne korzyści (na razie brak jednak na to dowodów) wynikające ze szczepienia przeciwko HPV chłopców, takie jak: przerwanie łańcucha transmisji wirusa oraz ochronę przed HPV-zależnymi przypadkami raka prącia, odbytu, głowy i szyi (łącznie w 2002 r. stanowiły one 0,5% raków na świecie) oraz ochronę przed brodawkami płciowymi, wywołanymi przez HPV typu 6 i 11. Zwolennikiem szczepień chłopców jest Harald zur Hausen, a ACIP w rekomendacjach z grudnia 2009 roku zaleca szczepienie chłopców w wieku 9–26 lat przed potencjalną ekspozycją na wirusa HPV w celu ochrony przed wystąpieniem brodawek płciowych.

Piśmiennictwo:

1. Parkin D.M.: The global health burden of infection-associated cancers in the year 2002. Int. J. Cancer, 2006; 118: 3030–3044
2. Kotarski J., Basta A., Dębski R. i wsp.: Uzupełnione stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Ginekol. Pol., 2009; 80: 870–876
3. WHO position on HPV vaccine. Vaccine, 2009; 27: 7236–7247
4. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Provisional recommendations for HPV vaccine. Date of posting of provisional recommendations: 1 grudnia 2009 r.
5. Giuliano A.R., Palefsky J.M., Goldstone S. i wsp.: Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV infection and disease in males. NEJM, 2011; 364: 401–411 (p. Med.Prakt. Supl. Szczepienia 1/2011, s. 28–31 – przyp. red.)
Wybrane treści dla pacjenta
  • Brodawki wirusowe
  • Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań