Czy i jak szczepić przeciwko COVID-19 ozdrowieńców lub osoby po zakażeniu SARS-CoV-2?

15.01.2021
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie
Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej Szczepienia”

Czy i kiedy szczepić przeciwko COVID-19 ozdrowieńców lub osoby, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2?

Tak, szczepienie jest zalecane także u osób po zakażeniu bezobjawowym lub przechorowaniu COVID-19.1,2 Jest u nich bezpieczne (dawki są nawet lepiej tolerowane) i skuteczne, zmniejsza ryzyko ponownego zachorowania, które – choć znacznie rzadziej niż pierwsze zakażenie – zdarza się u ozdrowieńców, zwłaszcza po 3 miesiącach od zachorowania na COVID-19.1-5 Stężenie swoistych przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 u ozdrowieńców waha się w dużym zakresie, a u niektórych osób (zwłaszcza po łagodniejszym przebiegu choroby) może być małe. Nie zaleca się jednak wykonywania badania serologicznego przed szczepieniem, gdyż wynik nie ma praktycznego znaczenia w kwalifikacji.

Szczepienie zaleca się nie wcześniej niż 4 tygodnie od zachorowania, gdy minie okres zwiększonego ryzyka powikłań COVID-19 (m.in. wieloukładowego zespołu zapalnego związanego z COVID-19 u dorosłych [MIS-C]), optymalnie przed upływem 3 miesięcy od zachorowania lub w dowolnym najszybszym terminie.1,2 Takie same zasady postępowania dotyczą pacjentów, którzy po pierwszej dawce zachorowali na COVID-19 (co może się zdarzać zwłaszcza w pierwszych 2 tyg. po pierwszym szczepieniu).3,4

W badaniu klinicznym 3. fazy szczepionki Comirnaty brało udział ponad 3600 osób, które przeszły wcześniej zakażenie lub skąpoobjawowy COVID-19.3 W ciągu średnio 2 miesięcy obserwacji w grupie zaszczepionej Comirnaty na objawową COVID-19 zachorowała 1 osoba, a w grupie kontrolnej 7 osób.

Piśmiennictwo:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Interim clinical considerations for use of mRNA COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (dostęp: 07.01.2021)
2. COVID-19: The Green Book, chapter 14a. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a (dostęp: 07.01.2021)
3. Polack F.P., Thomas S.J., Kitchin N, i wsp.: Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N. Engl. J. Med., 2020; 383: 2603–2615 (https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/przeglad-covid-19/255332)
4. Jackson L.A., Anderson E.J., Rouphael N.G. i wsp.: An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 – preliminary report. N. Engl. J. Med., 2020; 383: 1920–1931 (https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/przeglad-covid-19/256317)
5. Dan J., Mehta S.: SARS-CoV-2 immunity and reinfection. Clin. Inf. Dis., 2021; https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1936

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań