Jaka jest umieralność ogólna lub z powodu COVID-19 u osób szczepionych i nieszczepionych przeciwko COVID-19?

24.01.2022
dr n. med. Jacek Mrukowicz, mgr Małgorzata Ściubisz
Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

W badaniu obserwacyjnym opublikowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy wykorzystano dane z okresu od 1 stycznia do 10 października 2021 roku uzyskane z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Analizą objęto łącznie 34 037 616 osób w wieku ≥11 lat, w tym 18 747 859 nieszczepionych i 15 289 757 szczepionych przeciwko COVID-19. W celu oceny umieralności ogólnej i z powodu COVID-19 porównano wskaźniki umieralności (liczba zgonów/1000 osobodni) w grupie osób nieszczepionych i zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ogółem stwierdzono, że skorygowany o wiek współczynnik umieralności ogólnej wśród osób nieszczepionych był, w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, >5-krotnie większy (aRR: 5,4 [95% CI: 5,35–5,44]). Współczynnik umieralności ogólnej wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi, był większy we wszystkich grupach wiekowych, w tym >7,5-krotnie większy w grupie wiekowej 71–80 lat oraz 5-krotnie większy u osób >80. roku życia.

Skorygowany o wiek współczynnik umieralności z powodu COVID-19 wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, był natomiast prawie 60-krotnie większy (aRR: 59,92 [95% CI: 56,1–64,0]). Większe współczynniki umieralności z powodu COVID-19 wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi, obserwowano we wszystkich grupach wiekowych, w tym >138-krotnie większy wśród osób nieszczepionych w wieku 61–70 lat oraz 126-krotnie większy wśród osób nieszczepionych w wieku 71–80 lat.

Ze względu na obserwacyjny charakter badania wyników nie należy interpretować jako skuteczności rzeczywistej szczepienia przeciwko COVID-19, lecz jako przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mniejsza umieralność ogólna i z powodu COVID-19), jaką odnoszą osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Wyniki potwierdzają również bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19

Piśmiennictwo:

1. Wojtyniak B., Rabczenko D., Juszczyk G.: Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, 2021; doi 10.32 394/niph.001 (dostęp: 17.12.2021)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Trądzik młodzieńczy
  • Młodzieńcze spondyloartropatie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Schizofrenia u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań