Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 5–11 lat?

30.03.2022
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 5–11 lat? Czy różnią się od przeciwwskazań u dorosłych i nastolatków?

Przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 5–11 lat nie różnią się od przeciwwskazań obowiązujących w przypadku młodzieży i dorosłych. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest uogólniona ciężka reakcja alergiczna typu natychmiastowego (także reakcja anafilaktyczna) po wcześniejszej dawce szczepionki lub na jakikolwiek składnik zawarty w szczepionce (składniki szczepionki wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego każdego preparatu). W przypadku szczepionki Comirnaty, aktualnie jedynego preparatu zarejestrowano w Unii Europejskiej do stosowania u dzieci w wieku 5–11 lat, zasadniczym i potencjalnym alergenem jest glikol polietylenowy (PEG). Natomiast reakcja alergiczna typu natychmiastowego, niezależnie od jej nasilenia po podaniu szczepionki innej niż przeciwko COVID-19 lub leku podawanego we wstrzyknięciu, lub reakcja alergiczna typu natychmiastowego o łagodnym przebiegu po podaniu poprzedniej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, nie są przeciwwskazaniem do szczepienia, ale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, łącznie z obserwacją po szczepieniu wydłużoną do 30 min (p. także tab. 3, Wytyczne szczepienia przeciwko COVID-19. Tymczasowe zalecenia Centers for Disease Control and Prevention [stan na 29 listopada 2021 r.] – przyp. red.).

Wskazaniem do czasowego odroczenia szczepienia, tak jak w przypadku innych szczepionek, jest ostra choroba infekcyjna z gorączką lub bez niej, lub zaostrzenie choroby przewlekłej. W tych przypadkach szczepienie należy odroczyć do czasu ustąpienia objawów infekcji lub w przypadku choroby przewlekłej do czasu ustabilizowania się stanu dziecka (np. do ustąpienia lub złagodzenia objawów choroby lub uzyskania poprawy parametrów biochemicznych). Szczepienie należy także odroczyć w przypadku nałożenia na dziecko kwarantanny lub izolacji. W pierwszym przypadku kwalifikację do szczepienia można podjąć po zakończeniu kwarantanny, a w drugim przypadku ≥30 dni od daty wykonania testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeśli pozwala na to stan kliniczny dziecka.

Piśmiennictwo:

1. Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (dostęp: 14.03.2022)
2. COVID-19: The Green Book. Chapter 14a. www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a (dostęp: 10.02.2022)
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty. www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 10.02.2022)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Wady zgryzu - informacje ogólne
  • Kamica przewodów żółciowych u dzieci
  • Celiakia u dzieci
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci
  • Podgłośniowe zapalenie krtani (krup wirusowy)
  • Alergia pokarmowa u dzieci

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań