Kwalifikacja do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 5–11 lat

28.03.2022
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Czy kwalifikacja do szczepienia dzieci w wieku 5–11 lat różni się od kwalifikacji dorosłych lub nastolatków w wieku 12–17 lat?

Kwalifikacja do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 5–11 lat nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad kwalifikacji do szczepień i obejmuje wywiad lekarski oraz badanie przedmiotowe. Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2021 roku kwalifikację do szczepienia w tej grupie wiekowej może przeprowadzić tylko lekarz, który posiada ważne prawo wykonywania zawodu. Może to więc być lekarz stażysta, rezydent lub lekarz specjalista (niezależnie od rodzaju specjalizacji). Podczas kwalifikacji do szczepienia należy korzystać z przygotowanego dla tej grupy wiekowej „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19 dziecka w wieku 5–11 lat” (kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia [www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19] w zakładce „Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów”). Zakres pytań jest podobny jak w kwestionariuszu dla dzieci w wieku ≥12 lat. Także w tym przypadku rodzic lub prawny opiekun dziecka jest zobowiązany wyrazić pisemną zgodę na szczepienie.

Badanie lekarskie może mieć charakter skrócony. W procesie kwalifikacji do szczepienia chodzi bowiem przede wszystkim o wykluczenie objawów ostrej infekcji, jako potencjalnego wskazania do czasowego odroczenia szczepienia. Badanie przedmiotowe powinno więc obejmować pomiar temperatury ciała, ocenę górnych dróg oddechowych i osłuchiwanie narządów klatki piersiowej. Ewentualne rozszerzenie badania przedmiotowego zależy od indywidualnych wskazań lub potrzeb.

Aktualnie dzieci w wieku 5–11 lat można szczepić przeciwko COVID-19 tylko preparatem Comirnaty w dawce 10 µg o objętości 0,2 ml, a więc 3-krotnie mniejszej niż dla osób w wieku ≥12 lat (dla zminimalizowana ryzyka pomyłki wieczko fiolki zawierającej preparat dla dzieci w wieku 5–11 lat ma kolor pomarańczowy, a dla osób w wieku ≥12 lat – fioletowy [p. także Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są zarejestrowane w Unii Europejskiej? oraz Transport, przechowywanie i przygotowywanie do podania szczepionek przeciwko COVID-19 – przyp. red.]). Schemat szczepienia podstawowego obejmuje 2 dawki w odstępie ≥21 dni i nie powinno się bez istotnego medycznego uzasadnienia opóźniać terminu podania drugiej dawki.

Piśmiennictwo:

1. Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5–11 lat. www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat (dostęp: 10.02.2022)
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty. www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 14.03.2022)
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Spikevax: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 14.03.2022)
4. Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (dostęp: 14.03.2022)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Wady zgryzu - informacje ogólne
  • Kamica przewodów żółciowych u dzieci
  • Celiakia u dzieci
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci
  • Podgłośniowe zapalenie krtani (krup wirusowy)

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań