Jak udokumentować szczepienie przeciwko żółtej gorączce?

04.07.2018
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Co należy wpisać w żółtej książeczce szczepień przy szczepieniu przeciwko żółtej gorączce w rubryce dotyczącej daty ważności szczepienia? Gdzie można znaleźć wzór zaświadczenia o odstąpieniu od szczepienia przeciwko żółtej gorączce (np. z powodu wieku lub stanu immunosupresji)?

Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi WHO, od 11 lipca 2016 roku ważność wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień potwierdzającego szczepienie przeciwko żółtej gorączce wydłużono na całe życie osoby zaszczepionej. Okres ważności szczepienia należy potwierdzić formułą „life of person vaccinated” w języku angielskim lub „vie entiere du sujet vacciné” w języku francuskim.

Jak dotąd WHO nie opracowała wzoru zaświadczenia zwalniającego ze szczepienia przeciwko żółtej gorączce. Zwykle zaświadczenie takie wydaje się w języku angielskim lub francuskim i zawiera ono następujące informacje: imię i nazwisko podróżnego, data urodzenia podróżnego, data wystawienia i okres ważności zaświadczenia oraz przyczyna zwolnienia ze szczepienia. Zaświadczenie zwalniające ze szczepienia przeciwko żółtej gorączce można wystawić podróżnemu, u którego stwierdza się przeciwwskazania do podania szczepionki.

Piśmiennictwo:

1. WHO: Amendment to Annex 7 of IHR (2005). www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf
2. WHO: Questions and answers on the extension to life for yellow fever vaccination. www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1
3. Staples J.E., Gershman M., Fischer M.: Yellow fever vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2010; 59 (RR-7): 1–27
Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań