Zmiana zachowania dziecka po szczepieniu PCV-13

Data utworzenia:  16.03.2017
Aktualizacja: 10.04.2019
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skróty: PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Po podaniu czwartej dawki PCV matka dziecka zgłosiła większą płaczliwość oraz utrzymujące się od czasu szczepienia zmiany w zachowaniu – wcześniej dziecko było otwarte na kontakty z obcymi ludźmi, obecnie stało się bojaźliwe, płaczliwe. W badaniu przedmiotowym i podstawowych badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Czy znane są doniesienia o podobnych objawach po szczepieniu przeciwko pneumokokom?

Takie objawy, jak rozdrażnienie i płaczliwość, występują z różną częstością po podaniu wszystkich szczepionek w okresie wczesnego dzieciństwa. Po szczepionce PCV obserwuje się je nawet u 8 na 10 szczepionych dzieci. Nie ma jednak danych potwierdzających ich długotrwałe utrzymywanie się.

W opisanej sytuacji warto poprosić o pomoc doświadczonego psychologa. Należy pamiętać, że zaburzenia ze spektrum autyzmu najczęściej ujawniają się w 2. roku życia. Dziecko takie wymaga obserwacji, a w razie utrzymywania się objawów – konsultacji zespołu specjalistów zajmujących się zaburzeniami zachowania i chorobami ze spektrum autyzmu. Żadne dane naukowe nie potwierdzają jednak wpływu jakichkolwiek szczepień na trwałe zaburzenia zachowania czy zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Piśmiennictwo:

1. www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/index.html (cyt. 17.09.2018)
2. Bryant K.A., Block S.L., Baker S.A. i wsp.: Safety and immunogenicity of a 13 valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics, 2010; 125: 866–875
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań