Którym grupom pacjentów szczególnie zaleca się szczepienie polisacharydową szczepionką przeciwko pneumokokom?

31.03.2021
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Skróty: ACIP – Advisory Committee on Immunization Practices, IChP – inwazyjna choroba pneumokokowa, PCV-13 – skoniugowana 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom, PPSV-23 – polisacharydowa 23-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom

Którym grupom pacjentów szczególnie zaleca się szczepienie polisacharydową 23-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom (PPSV-23)? Czy szczepienie przeciwko pneumokokom obejmuje podanie PPSV-23 i preparatu skoniugowanego 13-walentnego (PCV-13)? W jakiej kolejności i w jakich odstępach należy podać te preparaty?

PPSV-23 (ponownie dostępna w Polsce od 2020 r.) znalazła swoje miejsce w zaleceniach dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych szczególnie u pacjentów w wieku ≥65 lat oraz osób z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), a zwłaszcza ciężkiego zapalenia płuc, z racji występowania innych chorób (szczepionkę można stosować po ukończeniu 2. rż. [p. ramka]).

Ramka. Grupy osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciwko pneumokokom

  • dorośli w wieku ≥65 lat (niezależnie od obecności innych czynników ryzyka)
  • pacjenci z niedoborami odporności (wrodzony lub nabyty niedobór odporności, zakażenie HIV, przewlekła niewydolność nerek, zespół nerczycowy, białaczki, chłoniaki lub inne nowotwory złośliwe w stadium uogólnienia, jatrogenna immunosupresja, przeszczepienie narządu miąższowego, szpiczak mnogi, anatomiczna lub czynnościowa asplenia)
  • pacjenci z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego i implantem ślimakowym
  • pacjenci z przewlekłą chorobą serca, płuc lub wątroby
  • chorzy na cukrzycę
  • pacjenci z chorobą alkoholową
  • pacjenci palący papierosy

Zgodnie z wytycznymi Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), szczepienie przeciwko pneumokokom zaleca się wszystkim osobom w wieku ≥65 lat oraz osobom młodszym (<65 lat) z grupy ryzyka IChP. Zalecenia te obejmują zastosowanie zarówno szczepionki skoniugowanej (PCV-13), jak i polisacharydowej (PPSV-23), w zależności od wcześniejszej historii szczepień pneumokokowych. W Polsce od 2017 roku, u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku oraz u dzieci do 5. roku życia z grup ryzyka IChP, szczepienia przeciwko pneumokokom realizuje się w ramach programu preparatemem skoniugowanym. Pozostałym pacjentom, zgodnie z cytowanymi zaleceniami ACIP, zaleca się podać 1 dawkę PCV-13 (druga dostępna w Polsce szczepionka skoniugowana zarejestrowana jest do ukończenia 5 lat), a następnie 1 dawkę PPSV-23. Tych dwóch szczepionek nie należy podawać w trakcie jednej wizyty lekarskiej, a osobom, które nie były wcześniej szczepione przeciwko pneumokokom, zaleca się w pierwszej kolejności podać PCV-13. Wynika to z lepszej odpowiedzi immunologicznej na antygeny zawarte w obu szczepionkach. Podanie PCV-13 przed PPSV-23 jest uzasadnione szczególnie w tych krajach, w których serotypy zawarte w PCV-13 są częstym czynnikiem etiologicznym chorób pneumokokowych u osób starszych. Odstępy między poszczególnymi typami szczepionek i kolejność ich podania zależą od wieku pacjenta, występowania czynników ryzyka oraz wcześniejszej historii szczepień przeciwko pneumokokom (p. tab. i ryc.).

(kliknij, by powiększyć)

Ryc. Zalecane odstępy między szczepionkami w schemacie obejmującym podanie PCV-13 i PPSV-23 u dorosłych w wieku ≥65 lat bez niedoboru odporności (ACIP, Stany Zjednoczone)

Piśmiennictwo:

1. Tomczyk S., Bennett N.M., Stoecker C. i wsp.: Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among adults aged ?65 years: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 2014; 63: 822–825
2. CDC: Active bacterial core surveilance (ABCs). Atlanta, GA, US Department of Health and Human Services, CDC, 2013. www.cdc.gov/abcs/reports-findings/ survreports/spneu13.html.
3. CDC: Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 2012; 61: 816–819

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań