Czy pacjenta dorosłego z ostrą porfirią przerywaną można szczepić przeciwko grypie i pneumokokom?

12.01.2022
dr n. med. Rober Wasilewski
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Ostra porfiria przerywana, podobnie jak inne typy porfirii, nie jest przeciwwskazaniem do jakiegokolwiek szczepienia, w tym do szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom. Pacjenci z wszystkimi typami porfirii mogą być również szczepieni przeciwko COVID-19.

Pacjenci z ostrymi porfiriami wątrobowymi (ostra porfiria przerywana, porfiria mieszana i dziedziczna koproporfiria) powinni stosować jedynie leki i preparaty farmaceutyczne bezpieczne w wymienionych chorobach. Eksperci z całego świata zajmujący się porfirią oraz krajowe i międzynarodowe towarzystwa lekarskie (np. European Porphyria Network – EPNET), a także stowarzyszenia pacjentów stoją na stanowisku, że szczepienia nie zwiększają ryzyka zaostrzenia choroby. Szczepienie zgodnie z kalendarzem oraz stosowanie szczepień zalecanych w zależności od aktualnej w danym miejscu i czasie sytuacji epidemiologicznej jest szczególnie istotne u chorych na ostre porfirie wątrobowe, ponieważ to właśnie infekcja może być czynnikiem wyzwalającym zaostrzenie choroby. U pacjentów z innymi typami porfirii (protoporfiria erytropoetyczna/protoporfiria erytropoetyczna sprzężona z chromosomem X, porfiria skórna późna, wrodzona porfiria erytropoetyczna) nie są wymagane żadne ograniczenia lekowe.

Piśmiennictwo:

1. Kroger A., Bahta L., Hunter P.: General best practice guidelines for immunization. www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (dostęp 16.11.2021)
2. Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (dostęp: 30.10.2021)
3. www.wmic.wales.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/08/Safe-list-Categoriesorange-May-21-final.pdf (dostęp: 02.12.2021)
4. American Porphyria Foundation. https://porphyriafoundation.org/apf/assets/file/public/newsletters/APF-Newsletter-1Q2021.pdf (dostęp: 02.12.2021)
5. American Porphyria Foundation. Frequently asked questions (FAQ) about the porphyrias. https://porphyriafoundation.org/for-healthcare-professionals/frequently-asked-questions-faq/#A27 (dostęp: 02.12.2021)
6. British Porphyria Association. http://porphyria.org.uk/coronavirus-covid-19-advice/ (dostęp: 02.12.2021)
7. Murphy B. Porphyria and vaccines. https://porphyrianews.com/2021/02/23/vaccines-are-they-safe-for-people-living-with-porphyria/ (dostęp: 02.12.2021)
8. European Porphyria Network. Covid-19 and Porphyria. https://porphyria.eu/content/covid-19-and-porphyria (dostęp: 02.12.2021)
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań