Czy szczepionkę typu "6 w 1" i szczepionkę przeciwko meningokokom grupy B można podać na jednej wizycie?

07.09.2020
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Czy u dzieci w pierwszych 2 latach życia szczepionki typu „6 w 1” można podawać na jednej wizycie ze szczepionką przeciwko meningokokom grupy B?

Szczepionkę przeciwko meningokokom grupy B przeznaczoną dla tej grupy wiekowej (4CMenB [Bexsero]) można podawać na jednej wizycie razem z preparatami typu „5 w 1” i „6 w 1”. W badaniu klinicznym z randomizacją Vesikari i wsp. zaobserwowali częstsze występowanie gorączki w przypadku koadministracji 4CMenB ze standardowymi szczepieniami u dzieci w tym wieku (DTPa, IPV, przeciwko WZW typu B, przeciwko Haemophilus influzenzae typu b [Hib], PCV-7), w porównaniu z podawaniem tego preparatu na osobnej wizycie (gorączka >38,5°C: 77% vs 45%). Także badacze tajwańscy zaobserwowali podobną różnicę, gdy 4CMenB podawano na jednej wizy cie ze szczepionkami DTPa-IPV-Hib, PCV-13 i przeciwko WZW typu B, w porównaniu z grupą kontrolną, w której szczepionki te podawano bez 4CMenB (gorączka >38°C: 44–51% vs 8–17%). Koadministracja wiązała się także z częstszym występowaniem niepokoju u dzieci (52–75% vs 22–44%). Żadne z tych badań nie wykazało natomiast upośledzenia immunogenności szczepionek podawanych łącznie.

Częstsze występowanie gorączki nie jest przeciwwskazaniem do podawania szczepionki 4CMenB na jednej wizycie z innymi preparatami przeznaczonymi do uodparniania niemowląt i małych dzieci, a taką praktykę rutynowo stosuje się na przykład w Wielkiej Brytanii w masowych szczepieniach. Warto jednak pamiętać o częstszym występowaniu niektórych NOP, aby przygotować na nie rodziców, zalecić stosowanie leków przeciwgorączkowych w przypadku wystąpienia gorączki lub nawet rutynowo podawać paracetamol profilaktycznie już w chwili szczepienia, a następie co 6 godzin w pierwszym dniu po szczepieniu (takie zalecenia obowiązuję np. w Wielkiej Brytanii).

Piśmiennictwo:

1. Vessikari T., Esposito S., Prymula R. i wsp.: Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet, 2013; 381 (9869): 825–835
2. Mentzer D., Oberle D., Keller-Stanislawski B.: Adverse events following immunisation with a meningococcal serogroup B vaccine: report from post-marketing surveillance, Germany, 2013 to 2016. Euro Surveill., 2018; 17: doi: 10.2807/1560–7917.ES.2018.23.17.17–00468 (cyt. 15.06.2020)
3. Chiu N.C., Huang L.M., Willemsen A. i wsp.: Safety and immunogenicity of a meningococcal B recombinant vaccine when administered with routine vaccines to healthy infants in Taiwan: A phase 3, open-label, randomized study. Hum. Vaccin. Immunother., 2018; 14 (5): 1075–1083
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań