Co zrobić, jeśli w trakcie wykonywania szczepienia w igle pojawi się krew?

01.07.2019
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zastępca Redaktora Naczelnego „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”

Co należy zrobić, jeśli w trakcie wykonywania szczepienia przebijemy się przez małe naczynie krwionośne i w igle pojawi się krew?

Obecnie nie zaleca się wykonywania aspiracji podczas wykonywania szczepień (WHO, The American Academy of Pediatrics, zalecenia US Immunization Action Coalition). Wynika to z faktu, że w okolicach anatomicznych zalecanych do wykonywania szczepień domięśniowych (mięśnie uda, mięsień naramienny) nie przebiegają żadne duże naczynia i ryzyko wstrzyknięcia dożylnego jest minimalne. Skoro aspiracja nie jest zalecana, trudno podać wytyczne na temat tego, co robić, gdy po wykonaniu aspiracji w strzykawce pojawi się krew. Na pewno należy „wykłuć” się z tej okolicy, która prawdopodobnie została źle wybrana, skoro igła napotkała w niej naczynie krwionośne – być może wkłucie wykonano zbyt blisko granicy mięśnia. Pozostaje pytanie, czy szczepionkę, do której zaaspirowano krew, można podać ponownie domięśniowo w nieco innym miejscu. Ponieważ nie ma żadnych jednoznacznych wytycznych dotyczących takiego postępowania, bezpieczniej będzie zutylizować taką szczepionkę i zastosować nowy preparat (chociażby ze względu na to, że w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego [NOP] pacjent [rodzic] mógłby rościć pretensje). Sytuacja taka będzie szczególnie niekomfortowa, jeśli szczepionkę zakupił pacjent (rodzice). Ponieważ jednak – jak wspomniano – aspiracja nie jest zalecana, obarczenie pacjenta (rodzica) kosztami kolejnego preparatu uważam za niewłaściwe.

Piśmiennictwo:

1. Sepah Y., Samad L., Altaf A. i wsp.: Aspiration in injections: should we continue or abandon the practice? F1000Research, 2017; 3: 157
2. General recommendations on immunization – recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2011; 60: 1–64
3. Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper – September 2015. Wkly Epidemiol. Rec., 2015; 90: 505–510
Wybrane treści dla pacjenta
  • Hemoglobina - co to, norma, przyczyny zmniejszonego i zwiększonego stężenia hemoglobiny
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań