Co zrobić, jeśli w trakcie wykonywania szczepienia w igle pojawi się krew?

01.07.2019
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zastępca Redaktora Naczelnego „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”

Co należy zrobić, jeśli w trakcie wykonywania szczepienia przebijemy się przez małe naczynie krwionośne i w igle pojawi się krew?

Obecnie nie zaleca się wykonywania aspiracji podczas wykonywania szczepień (WHO, The American Academy of Pediatrics, zalecenia US Immunization Action Coalition). Wynika to z faktu, że w okolicach anatomicznych zalecanych do wykonywania szczepień domięśniowych (mięśnie uda, mięsień naramienny) nie przebiegają żadne duże naczynia i ryzyko wstrzyknięcia dożylnego jest minimalne. Skoro aspiracja nie jest zalecana, trudno podać wytyczne na temat tego, co robić, gdy po wykonaniu aspiracji w strzykawce pojawi się krew. Na pewno należy „wykłuć” się z tej okolicy, która prawdopodobnie została źle wybrana, skoro igła napotkała w niej naczynie krwionośne – być może wkłucie wykonano zbyt blisko granicy mięśnia. Pozostaje pytanie, czy szczepionkę, do której zaaspirowano krew, można podać ponownie domięśniowo w nieco innym miejscu. Ponieważ nie ma żadnych jednoznacznych wytycznych dotyczących takiego postępowania, bezpieczniej będzie zutylizować taką szczepionkę i zastosować nowy preparat (chociażby ze względu na to, że w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego [NOP] pacjent [rodzic] mógłby rościć pretensje). Sytuacja taka będzie szczególnie niekomfortowa, jeśli szczepionkę zakupił pacjent (rodzice). Ponieważ jednak – jak wspomniano – aspiracja nie jest zalecana, obarczenie pacjenta (rodzica) kosztami kolejnego preparatu uważam za niewłaściwe.

Piśmiennictwo:

1. Sepah Y., Samad L., Altaf A. i wsp.: Aspiration in injections: should we continue or abandon the practice? F1000Research, 2017; 3: 157
2. General recommendations on immunization – recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep., 2011; 60: 1–64
3. Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper – September 2015. Wkly Epidemiol. Rec., 2015; 90: 505–510
Wybrane treści dla pacjenta:

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań