Czy zwiększanie liczby szczepień w 1. roku życia zwiększa umieralność niemowląt?

Data utworzenia:  13.10.2014
Aktualizacja: 04.10.2018
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej – Pediatrii” i „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”, Polski Instytut EvidenceBased Medicine w Krakowie

mgr Małgorzata Ściubisz
„Medycyna Praktyczna – Szczepienia”
MP-Szczepienia WS 1/2018

Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

Taka teza jest wynikiem pseudonaukowego (niepoprawnego metodologicznie, wybiórczego i obarczonego wieloma innymi błędami systematycznymi) porównywania aktualnych współczynników umieralności niemowląt w rożnych krajach rozwiniętych. Nie uwzględnia istotnych różnic w: epidemiologii chorób zakaźnych w różnych krajach, zróżnicowaniu etnicznym i materialnym społeczeństw, dostępności różnych grup społecznych do opieki zdrowotnej oraz świadczeń socjalnych (co zależy m.in. od sposobu finansowania opieki zdrowotnej i rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego), innych czynników wpływających na umieralność niemowląt, a przede wszystkim – wyjściowych wartości współczynnika w tych populacjach i trendu w czasie. W tym przypadku nie trzeba jednak wnikać w bardziej naukowe analizy, bo już fakty widoczne gołym okiem nie potwierdzają tezy zawartej w pytaniu.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej współczynnik umieralności niemowląt w kilku minionych dekadach stopniowo się zmniejszał. W Stanach Zjednoczonych, które oferowały i oferują niemowlętom jeden z najbogatszych programów szczepień ochronnych, wartość ta (na 1000 żywo urodzonych noworodków) zmniejszyła się z >26 w 1960 roku do 5,6 w 2016 roku. W tym okresie stopniowo zwiększała się liczba szczepień w 1. roku życia. Wartość tego współczynnika w Polsce w analogicznym okresie zmniejszyła się z 58 do 4. W obu przypadkach krajów o wysokim poziomie zaszczepienia populacji odwrotne trendy zmiany współczynnika umieralności (malejący) i liczby dawek szczepionek w 1. roku życia (rosnący) jednoznacznie przeczą hipotezie zawartej w pytaniu (sytuacja w Polsce – ryc.).


Ryc. Umieralność dzieci w 1. rż. w Polsce (czerwone słupki; wg danych GUS, 2016) na tle rozwoju Programu Szczepień Ochronnych (czarna linia – w nawiasach sumaryczna liczba dawek obowiązkowych szczepień pozajelitowych w 1. rż. w momencie wprowadzania kolejnych szczepień: przeciwko WZW typu B, polio (IPV), Haemophilus influenzae (Hib) i pneumokokom (PCV).

Piśmiennictwo:

1. The World Bank: Mortality rate, infant. www.data.worldbank.org (cyt. 15.02.2018)
2. Główny Urząd Statystyczny: Bank danych lokalnych. www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start# (cyt. 15.02.2018)
3. Gonera E., Magdzik W.: Szczepienia ochronne w Polsce – kalendarze i programy szczepień ochronnych. W: Magdzik W., NaruszewiczLesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. BielskoBiała, Aflamedica press, 2005: 171–187
Wybrane treści dla pacjenta
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Opryszczka u dzieci
  • Łojotokowe zapalenie skóry u dzieci (wyprysk łojotokowy)
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Krztusiec (koklusz) u dziecka
  • Wizyta adaptacyjna dziecka w gabinecie stomatologicznym
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań