Czy zwiększanie liczby szczepień w 1. roku życia zwiększa umieralność niemowląt?

Data utworzenia: 13.10.2014
Data aktualizacji: 16.12.2014
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej – Pediatrii” i „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”,
dyrektor Polskiego Instytutu Evidence-Based Medicine w Krakowie
MP-Szczepienia WS 3/2013

Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

Taka teza jest wynikiem pseudonaukowego (niepoprawnego metodologicznie, wybiórczego i obarczonego wieloma innymi błędami systematycznymi) porównywania aktualnych współczynników umieralności niemowląt w różnych krajach rozwiniętych. Nie uwzględnia istotnych różnic w epidemiologii chorób zakaźnych, zróżnicowaniu etnicznym i materialnym społeczeństw, dostępności do opieki zdrowotnej oraz świadczeń socjalnych, ale przede wszystkim – wyjściowych wartości współczynnika w tych populacjach i trendu w czasie.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej współczynnik umieralności niemowląt w kilku minionych dekadach stopniowo się zmniejszał. W Stanach Zjednoczonych, które oferowały i oferują niemowlętom jeden z najbogatszych programów szczepień ochronnych, wartość ta (na 1000 żywo urodzonych noworodków) zmniejszyła się z >20 w 1970 roku do około 6 w 2011 roku. W tym okresie stopniowo zwiększała się liczba szczepień w 1. roku życia. Sytuację w Polsce przedstawiono na rycinie. W obu przypadkach krajów o wysokim poziomie zaszczepienia populacji odwrotne trendy zmiany współczynnika umieralności (malejący) i liczby dawek szczepionek w 1. roku życia (rosnący) jednoznacznie przeczą hipotezie zawartej w pytaniu.


Ryc. Umieralność dzieci w 1. rż. w Polsce (czerwone słupki; wg danych GUS, 2012) na tle rozwoju Programu Szczepień Ochronnych (czarna linia – w nawiasach sumaryczna liczba dawek obowiązkowych szczepień pozajelitowych w 1. rż. w momencie wprowadzania nowych szczepień: przeciwko WZW typu B, IPV, Hib, PCV [w grupach ryzyka; wyższa pozycja w 2011 r. oznacza stopniowe rozszerzanie grup ryzyka w latach 2009–2011]).

Piśmiennictwo:

1. US National Center for Health Statistics: National vital statistics reports 1960–2011. http:// www.cdc.gov/nchs/ (cyt. 08.11.2013)
2. Gonera E., Magdzik W.: Szczepienia ochronne w Polsce – kalendarze i programy szczepień ochronnych. W: Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. Bielsko-Biała, Afla-medica press, 2005: 171–187

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań