Transport, przechowywanie i przygotowywanie do podania szczepionek przeciwko COVID-19

Data utworzenia:  18.01.2021
Aktualizacja: 26.01.2022
dr n. med. Jacek Mrukowicz, mgr Małgorzata Ściubisz
Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

Skróty: COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, EMA – Europejska Agencja Leków, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, RNA – kwas rybonukleinowy, mRNA – matrycowy RNA

Jak należy przechowywać i przygotować do podania zarejestrowane szczepionki mRNA, wektorowe i szczepionkę podjednostkową?

Tabela. Zasady przechowywania i przygotowywania do podania szczepionek przeciwko COVID-19 zarejestrowanych w Unii Europejskieja
Parametr
Nazwa preparatu (producent)
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)b Spikevax (Moderna)b Vaxzevria (AstraZeneca/
Uniwersytet
Oksfordzki)b
szczepionka Ad26.COV2.S (Janssen/
Johnson
&Johnson)b
Nuvaxovid (Novavax)b
postać farmaceutyczna dla osób w wieku ≥12 lat (wieczko fiolki w kolorze filetowym) postać farmaceutyczna dla dzieci w wieku 5–11 lat (wieczko fiolki w kolorze pomarańczowym)
opakowanie wielodawkowe (6 dawek – p. niżej „Uwaga”) wielodawkowe (10 dawek – p. niżej „Uwaga”) wielodawkowe (10 [0,5 ml] lub do 20 [0,25]c dawek) wielodawkowe (8 lub 10 dawek) wielodawkowe (5 dawek) wielodawkowe (10 dawek)
postać farmaceutyczna koncentrat do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań koncentrat do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań gotowa zawiesina do wstrzykiwań gotowa zawiesina do wstrzykiwań gotowa zawiesina do wstrzykiwań gotowy zawiesina do wstrzykiwań
warunki przechowywania i okres ważności nieotwarta fiolka: do 9 mies. w temp. od –60°C do –90°Cc

nieotwarta fiolka po rozmrożeniu: 1 mies. w temp. 2–8°C, do 2 h w temp. do 30°C

po rozcieńczeniu: do 6 h w temp. 2–30°Cd
nieotwarta fiolka: do 9 mies. w temp. od –60°C do –90°C

nieotwarta fiolka po rozmrożeniu: do 10 tyg. w temp. 2–8°C, do 12 h w temp. 30°C

po rozcieńczeniu: do 12 h w temp. 2–30°Cd
nieotwarta fiolka: do 9 mies. w temp. –25°C do –15°C (nie przechowywać w temp. poniżej –50°C)

nieotwarta fiolka po rozmrożeniu: do 30 dni w temp. 2–8°C, do 24 h w temp. 8–25°C

po otwarciu (nakłuciu): do 19 h w temp. 2–25°Cd
nieotwarta fiolka: do 6 mies. w temp. 2–8°C

po otwarciu: do 6 h w temp. 2–25°C lub do 48 h w temp. 2–8°C, pod warunkiem, że po każdym nakłuciu fiolka zostanie natychmiast włożona do lodówkid
nieotwarta fiolka: do 2 lat w temp. od -25°C do -15°C

nieotwarta fiolka po rozmrożeniu: do 3 mies. w temp. 2–8°C

po otwarciu (nakłuciu): do 6 h w temp. 2–8°C lub do 3 h w temp. do 25°Cd
nieotwarta fiolka: do 9 mies. w temp. 2–8°C

po otwarciu (nakłuciu): do 6 h w temp. 2–25°Cd
przygotowanie do podania przed podaniem rozmrozić:
– zamrożoną fiolkę umieścić w temp. 2–8°C na ok. 3 h lub w temp. do 30°C na 30 min

– odczekać, aż rozmrożona fiolka osiągnie temp. pokojową
przed podaniem rozmrozić:
– zamrożoną fiolkę umieścić w temp. 2–8°C na ok. 4 h lub w temp. do 30°C na 30 min

– odczekać, aż rozmrożona fiolka osiągnie temp. pokojową
przed podaniem rozmrozić:
zamrożoną fiolkę umieścić w temp. 2–8°C na 2,5 h lub w temp. 15–25°C na 1 h
rozmrożoną fiolkę pozostawić na 15 min. w temp. pokojowej
zawiesina jest gotowa do podania po wyjęciu z lodówki przed podaniem rozmrozić:
– zamrożoną fiolkę umieścić w temp. 2–8°C na ok. 2 h lub w temp. do 25°C na ok. 1 h
przed podaniem rozcieńczyć:
– rozmrożoną fiolkę przed rozcieńczeniem delikatnie odwrócić 10 razy

– rozcieńczyć dodając 1,8 ml 0,9% NaCl (w oryginalnej fiolce)

– fiolkę z rozcieńczonym koncentratem delikatnie odwrócić 10 razy
przed podaniem rozcieńczyć:
– rozmrożoną fiolkę przed rozcieńczeniem delikatnie odwrócić 10 razy

– rozcieńczyć dodając 1,3 ml 0,9% NaCl (w oryginalnej fiolce)

– fiolkę z rozcieńczonym koncentratem delikatnie odwrócić 10 razy
nie rozcieńczać nie rozcieńczać nie rozcieńczać nie rozcieńczać
nie wstrząsać fiolką na żadnym z etapów! nie wstrząsać fiolką na żadnym z etapów! nie wstrząsać fiolką na żadnym z etapów! nie wstrząsać fiolką nie wstrząsać fiolką nie wstrząsać fiolką
nie zamrażać ponownie! nie zamrażać ponownie! nie zamrażać ponownie! nie zamrażać nie zamrażać ponownie! nie zamrażać
Uwaga: W celu pobrania 6 dawek z 1 fiolki należy użyć strzykawek i/lub igieł o minimalnej (do 35 µL) objętości zalegającej (martwej). Jeśli objętość szczepionki pozostająca w fiolce nie pozwala na pobranie kolejnej pełnej dawki (0,3 ml), fiolkę z zawartością należy zutylizować. Nie należy łączyć pozostałości szczepionki z rożnych fiolek w celu uzyskania dodatkowej dawki. Uwaga: W celu pobrania 10 dawek z 1 fiolki należy użyć strzykawek i/lub igieł o minimalnej (do 35 µL) objętości zalegającej (martwej). Jeśli objętość szczepionki pozostająca w fiolce nie pozwala na pobranie kolejnej pełnej dawki (0,2 ml), fiolkę z zawartością należy zutylizować. Nie należy łączyć pozostałości szczepionki z rożnych fiolek w celu uzyskania dodatkowej dawki. Uwaga: Z każdej fiolki można pobrać 10 dawek po 0,5 ml lub do 20 dawek po 0,25 mlg Uwaga: Po pobraniu ostatniej dawki w fiolce może pozostać płyn. Każda fiolka zawiera dodatkową ilość płynu, aby umożliwić pobranie 8 (fiolki o objętości 4 ml) lub 10 (fiolki o objętości 5ml) dawek po 0,5 ml każda. Nie należy łączyć pozostałości szczepionki z kilku fiolek w celu uzyskania dodatkowej dawki. Uwaga: Z jednej fiolki można pobrać maks. 5 dawek po 0,5 ml. Po pobraniu wskazanej przez producenta liczby dawek, pozostałą w fiolce objętość roztworu należy zutylizować. Uwaga: Każda fiolka zawiera nadmiar zawiesiny, aby zapewnić pobranie maksymalnie dziesięciu (10) dawek po 0,5 ml. Nie zbierać pozostałości szczepionki z różnych fiolek w celu uzyskania dodatkowej dawki.
ekspozycja na światło chronić przed światłeme chronić przed światłeme chronić przed światłeme chronić przed światłem chronić przed światłem chronić przed światłem
a Opracowano na podstawie 1.–4. pozycji piśmiennictwa. Dane aktualne w dniu 26.01.2021 r.
b Szczepionka dostępna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (na podstawie warunkowego dopuszczenia do obrotu).
c Dawka przypominająca (0,25 ml) stanowi połowę dawki stosowanej w schemacie podstawowym (0,5 ml).
d Podany okres ważności dotyczy właściwości szczepionki. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed zastosowaniem ponosi użytkownik.
e Przygotowywanie rozmrożonych fiolek do podania może się odbywać w oświetlonych pomieszczeniach.

Materiały do pobrania:
Zasady przechowywania i przygotowywania do podania szczepionek przeciwko COVID-19 zarejestrowanych w Unii Europejskiej

Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Test combo – grypa, COVID-19, RSV
  • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań