Jak szczepić przeciwko COVID-19 dzieci, które przebyły tę chorobę?

02.05.2022
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak realizować szczepienie u dzieci, które zachorowały na COVID-19 przed szczepieniem lub po podaniu pierwszej dawki?

Ozdrowieńców, także dzieci, które przechorowały COVID-19, należy szczepić przeciwko COVID-19. Główną przesłanką za szczepieniem jest brak pełnej ochrony po przechorowaniu COVID-19 i lepsza niż „naturalna” odporność zwana „hybrydową” uzyskiwana po szczepieniu ozdrowieńców. Badania serologiczne in vitro wskazują, że szczepieni ozdrowieńcy mają najlepszą odporność przeciwko COVID-19, wspomina się nawet o „superodporności”. Dodam, że nie przewiduje się wykonywania rutynowych badań serologicznych przed szczepieniem, zatem wiele dzieci, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo lub przechorowały COVID-19 łagodnie, jest w praktyce szczepionych. Jest to zjawisko bardzo częste, ponieważ na przykład odsetek ozdrowieńców wśród dzieci w wieku 5–11 lat w USA przekracza 30%.

Nie zaleca się zmniejszania liczby dawek szczepionki. Jeżeli dziecko przechodzi COVID-19 objawowo, może być szczepione, jeżeli ogólny stan zdrowia na to pozwala (oczywiście po spełnieniu warunków zwolnienia z izolacji). Biorąc pod uwagę, że odporność po przechorowaniu COVID-19 przypomina odporność poszczepienną, do rozważenia pozostaje zachowanie 4-tygodniowego odstępu od zachorowania w celu uzyskania lepszej odporności, co wynika z mechanizmów immunologicznych i odpowiada zalecanemu odstępowi pomiędzy dwiema dawkami tej samej szczepionki.

Piśmiennictwo:

1. Centers for Disease Control and Prevention: Interim clinical considerations for use of COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (dostęp: 14.03.2022)
2. Rywczak I., Sawiec P., Mrukowicz J.: Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 1. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP). www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/70660,ogolne-wytyczne-dotyczaceszczepien-ochronnych-cz-1-zalecenia-amerykanskiego-komitetu-doradczego-ds-szczepien-ochronnych-acip
3. Shrestha N.K., Burke P.C., Nowacki A.S. i wsp.: Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals. medRxiv, 2021. doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.01.21258176
4. DC Science Brief: SARS-CoV-2 Infection-induced and Vaccine-induced Immunity. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/vaccine-induced-immunity.html
5. Narowski T.M., Raphel K., Adams L.E. i wsp.: SARS-CoV-2 mRNA vaccine induces robust specific and ccross-reactive IgG and unequal strain-specific neutralizing antibodies in Naive and previously infected recipients. bioRxiv, 2021. doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.19.449100
6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty. www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 14.03.2022)
7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Spikevax. www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 14.03.2022)
8. Mrukowicz J.: Ozdrowieńcy po COVID-19 i dawka przypominająca szczepienia – przypominać, czy nie przypominać? www.mp.pl/szczepienia/specjalne/285246,ozdrowiency-po-covid-19-i-dawka-przypominajaca-szczepienia-przypominac-czy-nie-przypominac (dostęp: 10.02.2022)
Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań