Czym kierować się przy wyborze szczepionki przeciwko HPV?

06.02.2023
dr n. med. Kamila Ludwikowska
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Czym kierować się przy wyborze szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)? Na rynku dostępne są preparaty o różnej walentności, a rodzice często pytają, która szczepionka jest optymalna dla ich dziecka.

W Polsce dostępne są 3 szczepionki przeciwko HPV, które różnią się przede wszystkim walentnością, czyli liczbą genotypów HPV uwzględnionych w ich składzie (p. tab. 1). Wybierając szczepionkę przeciwko HPV, przede wszystkim należy się kierować celami, jakie chcemy osiągnąć. Podstawowym celem tego szczepienia jest profilaktyka nowotworów związanych przyczynowo z zakażeniem HPV. U kobiet jest to rak szyjki macicy (>90% przypadków związanych jest z onkogennymi typami HPV), pochwy i sromu (do 70% przypadków związanych z HPV), u mężczyzn jest to rak prącia (do 60% przypadków związanych z HPV), a u obu płci – rak okolicy głowy i szyi (np. rak gardła, nasady języka, krtani – ok. 30% przypadków związanych z HPV) oraz odbytu (do 90% przypadków związanych z HPV). Onkogenne genotypy HPV uczestniczą w etiologii wskazanych nowotworów w różnym stopniu, ale za większość zachorowań odpowiada genotyp 16 i 18 (p. tab. 2). Dostępne dane wskazują, że w Polsce HPV typu 16 i 18 łącznie odpowiadają za >80% wszystkich przypadków raka szyjki macicy (w tym typ 16 HPV za 72,1%, a typ 18 za 10,8%), czyli za około 10% więcej niż w innych krajach (p. Komentarz do „Programy szczepień przeciwko HPV. Aktualne (2022) stanowisko WHO” – polska perspektywa – przyp. red.). Natomiast znacznie rzadziej izolowane są HPV typu 33 (5,7%), 45 (3,4%) i 31 (1,7%). Za część nowotworów związanych etiologicznie z HPV odpowiadają genotypy nieuwzględnione w żadnej szczepionce. Warto również dodać, że to rak szyjki macicy jest najczęstszym nowotworem związanym z zakażeniem HPV u kobiet – w Polsce zapadalność wynosi 19,8/100 000/rok, w przypadku mężczyzn są to nowotwory okolicy głowy i szyi – około 20/100 000/rok. Pozostałe nowotwory występują znacznie rzadziej. W przypadku raka sromu jest to 3,9/100 000/rok, raka odbytu: 1,44/100 000/rok u kobiet i 1,18/100 000/rok u mężczyzn, raka okolicy głowy i szyi – około 4/100 000/rok u kobiet, raka pochwy – 0,55/100 000/rok, a raka prącia – 2,4/100 000/rok.

Tabela 1. Dostępne w Polsce szczepionki przeciwko HPVa
HPV-2 HPV-4 HPV-9
nazwa handlowa Cervarix Gardasil Gardasil 9
rodzaj szczepionki rekombinowana z adiuwantem rekombinowana z adiuwantem rekombinowana z adiuwantem
wskazania wiekowe od 9 lat od 9 lat od 9 lat
wskazania do stosowania profilaktyka:
 • zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy)
 • zmian przednowotworowych odbytu
 • raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami HPV
profilaktyka:
 • zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy)
 • zmian przednowotworowych odbytu
 • raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z zakażeniem pewnymi onkogennymi typami HPV
 • brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami HPV
profilaktyka:
 • zmian przednowotworowych oraz raka szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu wywoływanych przez szczepionkowe typy HPV
 • brodawek narządów płciowych (kłykciny kończyste) wywoływanych przez określone typy HPV
skład jakościowy 1 dawka (0,5 ml) zawiera:
 • białko L1 w postaci VLP HPV typu 16, 18
 • adiuwant: AS04
 • uwodniony wodorotlenek glinu
1 dawka (0,5 ml) zawiera:
 • białko L1 w postaci VLP HPV typu 6, 11, 16, 18
 • adiuwant: amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu
1 dawka (0,5 ml) zawiera:
 • białko L1 w postaci VLP HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
 • adiuwant: amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu
a Opracowano na podstawie ChPL: Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 
ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego, HPV – ludzki wirus brodawczaka, HPV-2 – 2-walentna szczepionka przeciwko HPV, HPV-4 – 4-walentna szczepionka przeciwko HPV, HPV-9 – 9-walentna szczepionka przeciwko HPV, VLP – cząstki wirusopodobne

Zatem każda dostępna w Polsce szczepionka bardzo dobrze spełnia najważniejszy cel, którym jest profilaktyka nowotworów. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wynikami dotychczasowych badań nie można wskazać przewagi którejkolwiek szczepionki w profilaktyce raka szyjki macicy (p. Programy szczepień przeciwko HPV. Aktualne (2022) stanowisko WHO – przyp. red.). Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) podkreśla, że ewentualne dodatkowe korzyści z większej liczby onkogennych typów wirusa ujętych w szczepionce 9-walentnej (HPV-9) mogą odnieść kobiety, natomiast dla mężczyzn ma to mniejsze znaczenie, gdyż udział tych dodatkowych typów HPV w etiologii nowotworów innych niż dróg rodnych jest jeszcze mniejszy.

Tabela 2. Nowotwory związane z zakażeniem HPV i powiązane z nimi genotypy wirusaa
Lokalizacja nowotworu Odsetek (%) przypadków HPV-dodatnich związanych z genotypem 16 lub 18b Odsetek (%) przypadków HPV-dodatnich związanych z genotypem 31, 33 45, 52 lub 58c
rak szyjki macicy 70,8; w Polsce: >80d 18,5
rak odbytu 87 7,9
rak sromu 72,6 13
rak pochwy 63,7 20,2
rak okolicy głowy i szyi 84,8 4,4
rak prącia 70,2 9,2
a Opracowano na podstawie 6., 9.–11. pozycji piśmiennictwa.
b Onkogenne typy HPV, których antygeny znajdują się we wszystkich 3 dostępnych w Polsce szczepionkach przeciwko HPV.
c Onkogenne typy HPV, których antygeny znajdują się tylko w HPV-9.
d Wg danych International Agency for Research on Cancer WHO w Polsce HPV typu 16 i 18 odpowiada nawet za 88% przypadków raka szyjki macicy.

HPV – ludzki wirus brodawczaka, HPV-9 – 9-walentna szczepionka przeciwko HPV

Szczepionki 4-walentna (HPV-4) i HPV-9 skuteczniej chronią przed brodawkami narządów płciowych, za które najczęściej odpowiadają genotypy 6 i 11 HPV. Jeśli zatem pacjentowi zależy także na takiej ochronie, warto wybrać jeden z tych preparatów.

Nie bez znaczenia pozostaje aspekt ekonomiczny. Wiele gmin prowadzi samorządowe programy profilaktyki zakażeń HPV, zapewniając swoim mieszkańcom darmowe szczepienie (wówczas wybór preparatu zależy przede wszystkim od dostępności w lokalnym programie). Od listopada 2021 roku szczepionka 2-walentna (HPV-2) jest objęta w Polsce 50% refundacją, a zatem obecnie jest to najtańsza szczepionka dla pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z bezpłatnych samorządowych programów szczepień przeciwko HPV.

Piśmiennictwo:

1. Centers for Disease Control and Prevention: Cancers associated with human papillomavirus (HPV). www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/cancers.htm (dostęp: 22.11.2022)
2. WHO: Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer 2020. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer (dostęp: 22.11.2022)
3. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017. Wkly Epidemiol. Rec., 2017; 92 (19): 241–268
4. Janiszewka M., Kulik T., Dziedzic M., Żołnierczuk-Kieliszek D.: Śródnabłonkowa neoplazja raka szyjki macicy – diagnoza, profilaktyka. Hygeia Public Health, 2015; 50 (1): 63–69
5. Nowakowski A., de Souza S.C., Jach R. i wsp.: HPV-type distribution and reproducibility of histological diagnosis in cervical neoplasia in Poland. Pathol. Oncol. Res., 2015; 21 (3): 703–711
6. Bruni L., Albero G., Serrano B. i wsp.: ICO/IARC Information Centre on HPV and cancer (HPV Information Centre). Human papillomavirus and related diseases in Poland. Summary Report, 22 October 2021. https://hpvcentre.net/statistics/reports/POL.pdf (dostęp: 30.11.2022)
7. Harper D.M., DeMars L.R.: HPV vaccines – a review of the first decade. Gynecol. Oncol., 2017; 146 (1): 196–204
8. Centers for Disease Control and Prevention. Supplemental information and guidance for vaccination providers regarding use of 9-valent HPV. www.cdc.gov/hpv/downloads/9vhpv-guidance.pdf (dostęp: 22.11.2022)
9. Alemany L., Cubilla A., Halec G. i wsp.: Role of human papillomavirus in penile carcinomas worldwide. Eur. Urol., 2016; 69 (5): 953–961
10. Castellsagué X., Alemany L., Quer M. i wsp.: HPV involvement in head and neck cancers: comprehensive assessment of biomarkers in 3680 patients. J. Natl. Cancer Inst., 2016; 108 (6): djv403. doi: 10.1093/jnci/djv403. PMID: 26 823521
11. Serrano B., de Sanjosé S., Tous S. i wsp.: Human papillomavirus genotype attribution for HPVs 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 and 58 in female anogenital lesions. Eur. J. Cancer, 2015; 51 (13): 1732–1741
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Zakażenia grzybicze u dzieci
 • Badanie ostrości wzroku u dzieci
 • Niedoczynność tarczycy u dzieci
 • Wady zgryzu - informacje ogólne
 • Kamica przewodów żółciowych u dzieci
 • Celiakia u dzieci
 • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
 • Atopowe zapalenie skóry (AZS) u dzieci
 • Podgłośniowe zapalenie krtani (krup wirusowy)
 • Alergia pokarmowa u dzieci

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań