Nowe 2-walentne szczepionki mRNA przeciwko COVID-19

22.09.2022
mgr Małgorzata Ściubisz, Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

W Unii Europejskiej zarejestrowano do stosowania 3 nowe 2-walentne szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (p. tab.):

  • 2 szczepionki Comirnaty (firmy Pfizer/BioNTech) skierowane przeciwko (1) wariantowi oryginalnemu SARS-CoV-2 i wariantowi BA.1 Omikron lub (2) wariantowi oryginalnemu i wariantowi BA.4 oraz BA.5 Omikron,
  • szczepionkę Spikevax (firmy Moderna) skierowaną przeciwko wariantowi oryginalnemu SARS-CoV-2 i wariantowi BA.1 Omikron.

Wszystkie wymienione wyżej szczepionki należą do kategorii „nieżywych”, czyli nie zawierają zdolnych do replikacji w organizmie człowieka wirusów. Preparaty te przeznaczone są wyłącznie do szczepienia przypominającego osób w wieku ≥12 lat, które otrzymały przynajmniej szczepienie podstawowe preparatem monowalentnym. Dawkę szczepionki 2-walentnej można podać ≥3 miesiące od ostatniej podanej dawki (p. Komunikat Ministra Zdrowia ws. realizacji szczepienia przypominającego przeciwko COVID-19). Szczepionek tych nie należy stosować w ramach szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19.

Nowe 2-walentne szczepionki mRNA różnią się od swoich monowalentnych odpowiedników przede wszystkim składem jakościowym – oprócz mRNA wariantu oryginalnego SARS-CoV-2 zawierają dodatkowo mRNA kodujący białko S wariantu Omikron BA.1. lub BA.4/BA.5. Ilość (µg) mRNA kodującego białko S poszczególnych wariantów jest o połowę mniejsza niż mRNA kodującego wariant oryginalny w szczepionkach monowalentnych, ale dawka sumaryczna mRNA jest taka sama jak stosowana w dawkach przypominających szczepionek monowalentnych. W pozostałym zakresie skład szczepionek jest identyczny.

Tabela. 2-walentne szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 zarejestrowane w UE do szczepień przypominających
Rodzaj preparatu (technologia) Nazwa preparatu (producent)
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
wieczko fiolki w kolorze szarym
Spikevax (Moderna)
wieczko fiolki w kolorze niebieskim
etykieta z napisem „Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1”
etykieta z napisem „Comirnaty Original/Omicron BA.1” etykieta z napisem „Comirnaty Original/Omicron BA.4-5”
mRNA (nośnik: NLP) mRNA (nośnik: NLP) mRNA (nośnik: NLP)
antygen kodowany w szczepionce całe białko S (kolec) SARS-CoV-2 wariantu oryginalnego i wariantu BA.1 całe białko S (kolec) SARS-CoV-2 wariantu oryginalnego i wariantu BA.4/BA.5 całe białko S (kolec) SARS-CoV-2 wariantu oryginalnego i wariantu BA.1
wskazania do stosowania czynne uodparnianie przeciwko COVID-19 osób, które otrzymały przynajmniej schemat podstawowy czynne uodparnianie przeciwko COVID-19 osób, które otrzymały przynajmniej schemat podstawowy czynne uodparnianie przeciwko COVID-19 osób, które otrzymały przynajmniej schemat podstawowy
wskazania wiekowe ≥12 lat ≥12 lat ≥12 lat
schemat szczepienia 1 dawka ≥3 mies. po ostatniej dawce szczepionki monowalentnej 1 dawka ≥3 mies. po ostatniej dawce szczepionki monowalentnej 1 dawka ≥3 mies. po ostatniej dawce szczepionki monowalentnej
wielkość dawki 0,3 ml (łącznie 30 µg mRNA) 0,3 ml (łącznie 30 µg mRNA) 0,5 ml (łącznie 50 µg mRNA)
droga podania i.m. (preferowane podanie w mięsień naramienny)

nie podawać i.v., s.c., i.d.
i.m. (preferowane podanie w mięsień naramienny)

nie podawać i.v., s.c., i.d.
i.m. (preferowane podanie w mięsień naramienny)

nie podawać i.v., s.c., i.d.
przeciwwskazania reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki lub na jakikolwiek jej składnik, lub substancję pomocniczą reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki lub na jakikolwiek jej składnik, lub substancję pomocniczą reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki lub na jakikolwiek jej składnik, lub substancję pomocniczą
skład jakościowy i ilościowy – 15 µg mRNA kodującego białko S wariantu oryginalnego
– 15 µg mRNA kodującego białko S wariantu BA.1 Omikron
– 15 µg mRNA kodującego białko S wariantu oryginalnego
– 15 µg mRNA kodującego białko S wariantu BA.4/BA.5 Omikron
– 25 µg mRNA kodującego białko S wariantu oryginalnego
– 25 µg mRNA kodującego białko S wariantu BA.1 Omikron
substancje pomocnicze lipidy (DSPC, ALC-0315, PEG 2000 jako część ALC-0159, cholesterol), trometamol, chlorowodorek trometamolu, sacharoza, woda do wstrzykiwań lipidy (DSPC, ALC-0315, PEG 2000 jako część ALC-0159, cholesterol), trometamol, chlorowodorek trometamolu, sacharoza, woda do wstrzykiwań lipidy (DSPC, SM-102, DMG-PEG 2000, cholesterol), trometamol, chlorowodorek trometamolu, kwas octowy, octan sodowy, sacharoza
a Opracowano na podstawie 1. i 2. pozycji piśmiennictwa. Dane aktualne w dniu 20.09.2022 r.
ALC-0159 – 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid, ALC-0315 – (4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu), DSPC – 1,2-distearylo-sn-glicero-3-fosfocholina, i.d. – środskórnie, i.m. – domięśniowo, i.v. – dożylnie, PEG2000 DMG – glikol 1,2-dimirystylo-rac-glicero-3-metoksypolietylenowy o masie cząsteczkowej 2000, mRNA – matrycowy kwas RNA, NLP – nanocząsteczki lipidowe, PEG 2000 – glikol polietylenowy o masie cząsteczkowej 2000, s.c. – podskórnie

Piśmiennictwo:

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf (dostęp: 20.09.2022)
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Spikevax. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_pl.pdf (dostęp: 20.09.2022)
Zobacz także

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań