Czy podać drugą dawkę MMR po kontakcie z odrą?

20.05.2020
lek. Kamila Ludwikowska
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jak postąpić w przypadku 2-letniego dziecka zaszczepionego MMR w wieku 13 miesięcy, które miało kontakt z odrą? Czy podać drugą dawkę MMR?

Skróty: MMR – szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce

Dziecku, które otrzymało 1 dawkę MMR co najmniej 4 tygodnie przed kontaktem z odrą, należy podać drugą dawkę szczepienia. Jedna dawka szczepionki podanej po ukończeniu 12 miesięcy życia chroni przed zachorowaniem w 95%. Jednak u 5% dzieci podanie 1 dawki szczepionki nie zapewnia wystarczającej ochrony, a szczepienie poekspozycyjne przeprowadzone w ciągu 72 godzin od kontaktu charakteryzuje się około 83% skutecznością w zapobieganiu zachorowaniu. Podanie drugiej dawki zwiększa zatem szansę na uniknięcie choroby w grupie pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pierwszą dawkę szczepionki. Drugą dawkę szczepionki warto podać, nawet jeśli od kontaktu minęły >72 godziny. Jeżeli bowiem po kontakcie nie doszło do zakażenia, szczepienie może zapewnić ochronę w przypadku kolejnej ekspozycji na odrę, świnkę lub różyczkę. Skuteczność 2 dawek szczepienia wynosi 98–99%.

Dziecko, które otrzymało w ten sposób 2 dawki MMR, nie wymaga podawania kolejnych dawek szczepienia w przyszłości. W niektórych krajach (np. w Niemczech i we Francji) rutynowo szczepi się dzieci 2 dawkami szczepionki MMR w 2. roku życia (w odstępie ≥4 tyg.) i jest to skuteczny, wystarczający schemat uodpornienia.

Piśmiennictwo:

1. Measles. CDC, Pink Book. www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
2. Kozłowska-Jalowska A., Załęski A., Kuchar E.: Profilaktyka poekspozycyjna chorób zakaźnych – cz. 1: odra. Med. Prakt. Szczepienia 4/2017, s. 95–98
3. Postępowanie w przypadku kontaktu z chorym na chorobę zakaźną i profilaktyka epidemii w placówkach opieki zdrowotnej. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP). Med. Prakt. Szczepienia 3/2012, s. 51
4. Arciuolo R.J., Jablonski R.R., Zucker J.R. i wsp.: Effectiveness of measles vaccination and immune globulin post-exposure prophylaxis in an outbreak setting – New York City, 2013. Clin. Infect. Dis., 2017; 65: 1843–1847
5. ECDC. Vaccine Scheduler. https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Odra u dorosłych
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Różyczka u dorosłych
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Wady zgryzu - informacje ogólne
  • Kamica przewodów żółciowych u dzieci
  • Celiakia u dzieci
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań